НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування C#. Уроки W3Schools українською для початківців

En Es De

C# Рядки


C# Рядки

Рядки використовуються для зберігання тексту.

Змінна string містить набір символів у подвійних лапках:

Приклад

Створіть змінну типу string і призначте їй значення:

string greeting = "Hello";

Спробуйте самі »

За бажанням рядкова змінна може містити багато слів:

Приклад

string greeting2 = "Приємно познайомитись!";

Спробуйте самі »


Довжина рядка

Рядок у C# насправді є об’єктом, який містить властивості та методи, які можуть виконувати певні операції над рядками. Наприклад, довжину рядка можна знайти за допомогою властивості Length:

Приклад

string txt = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
Console.WriteLine("Довжина рядка txt становить: " + txt.Length);

Спробуйте самі »


Інші методи

Доступно багато рядкових методів, наприклад ToUpper() і ToLower(), які повертають копію рядка, яка перетворена у верхній або нижній регістр:

Приклад

string txt = "Hello World";
Console.WriteLine(txt.ToUpper());   // Виведе "HELLO WORLD"
Console.WriteLine(txt.ToLower());   // Виведе "hello world"

Спробуйте самі »