НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування C#. Уроки W3Schools українською для початківців

En Es De

C# Оператори порівняння


Оператори порівняння

Оператори порівняння використовуються для порівняння двох значень (або змінних). Це важливо в програмуванні, тому що це допомагає нам знаходити відповіді та приймати рішення.

Поверненим значенням порівняння є будь-яке True або False. Ці значення відомі як булеві значення, і ви дізнаєтесь про них більше в розділах Булеві значення та If..Else.

У наступному прикладі ми використовуємо оператор більше ніж (>), щоб дізнатися, чи 5 більше за 3:

Приклад

int x = 5;
int y = 3;
Console.WriteLine(x > y); // повертає True, оскільки 5 більше за 3

Спробуйте самі »

Список усіх операторів порівняння:

Оператор Назва Приклад Спробуй це
== Дорівнює x == y Спробуй це »
!= Не дорівнює x != y Спробуй це »
> Більше ніж x > y Спробуй це »
< Менше ніж x < y Спробуй це »
>= Більше ніж або дорівнює x >= y Спробуй це »
<= Менше ніж або дорівнює x <= y Спробуй це »