НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування C#. Уроки W3Schools українською для початківців

En Es De

C# Ідентифікатори


C# Ідентифікатори

Усі змінні C# мають бути ідентифіковані за допомогою унікальних імен.

Ці унікальні імена називаються ідентифікаторами.

Ідентифікатори можуть бути короткими іменами (наприклад, x та y) або більш описовими іменами - age, sum, totalVolume (вік, сума, загальний обсяг).

Примітка. Рекомендується використовувати описові назви, щоб створити зрозумілий і підтримуваний код:

Приклад

// Добре
int minutesPerHour = 60;

// Добре, але не так легко зрозуміти, що таке m насправді
int m = 60;

Спробуйте самі »

Загальні правила іменування змінних:

  • Імена можуть містити літери, цифри та символ підкреслення (_)
  • Імена мають починатися з літери або підкреслення
  • Імена мають починатися з малої літери та не можуть містити пробіли
  • Імена чутливі до регістру ("myVar" та "myvar" є різними змінними)
  • Зарезервовані слова (наприклад, ключові слова C#, наприклад int або double) не можна використовувати як імена

C# Вправи

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Створіть змінну з назвою myNum і призначте їй значення 50.

  = ;