НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування C#. Уроки W3Schools українською для початківців

En Es De

C# Доступ до рядків


Доступ до рядків

Ви можете отримати доступ до символів у рядку, посилаючись на його індексний номер у квадратних дужках [].

У цьому прикладі друкується перший символ myString:

Приклад

string myString = "Hello";
Console.WriteLine(myString[0]);  // Виведе "H"

Спробуйте самі »

Примітка. Рядкові індекси починаються з 0: [0] — є першим символом. [1] — другий символ тощо.

У цьому прикладі друкується другий символ (1) myString:

Приклад

string myString = "Hello";
Console.WriteLine(myString[1]);  // Виведе "e"

Спробуйте самі »

Ви також можете знайти позицію індексу певного символу в рядку за допомогою методу IndexOf():

Приклад

string myString = "Hello";
Console.WriteLine(myString.IndexOf("e"));  // Виведе "1"

Спробуйте самі »


Іншим корисним методом є Substring(), який витягує символи з рядка, починаючи з указаної позиції/індексу символу, і повертає новий рядок. Цей метод часто використовується разом із IndexOf(), щоб отримати конкретну позицію символу:

Приклад

// Повне ім’я
string name = "John Doe";

// Розташування літери D
int charPos = name.IndexOf("D");

// Отримати прізвище
string lastName = name.Substring(charPos);

// Роздрукуйте результат
Console.WriteLine(lastName);

Спробуйте самі »