НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування C#. Уроки W3Schools українською для початківців

En Es De

C# Конкатенація рядків


Конкатенація рядків

Оператор + можна використовувати між рядками для їх об’єднання. Це називається конкатенацією:

Приклад

string firstName = "John ";
string lastName = "Doe";
string name = firstName + lastName;
Console.WriteLine(name);

Спробуйте самі »

Зверніть увагу, що ми додали пробіл після "Джон", щоб створити пробіл між ім’ям і прізвищем у друкованому вигляді.

Ви також можете використовувати метод string.Concat(), щоб об’єднати два рядки:

Приклад

string firstName = "John ";
string lastName = "Doe";
string name = string.Concat(firstName, lastName);
Console.WriteLine(name);

Спробуйте самі »


Додавання чисел і рядків

УВАГА!

C# використовує оператор + як для додавання, так і для конкатенації.

Пам’ятайте: числа додаються, рядки об’єднуються.

Якщо додати два числа, результатом буде число:

Приклад

int x = 10;
int y = 20;
int z = x + y;  // z буде 30 (ціле число)

Спробуйте самі »

Якщо додати два рядки, результатом буде конкатенація рядків:

Приклад

string x = "10";
string y = "20";
string z = x + y;  // z буде 1020 (рядок)

Спробуйте самі »