НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Kotlin. W3Schools українською. Уроки для початківців

En Es De

Kotlin Масиви


Kotlin Масиви

Масиви використовуються для зберігання кількох значень в одній змінній замість створення окремих змінних для кожного значення.

Щоб створити масив, скористайтеся функцією arrayOf() і розмістіть у ньому значення у списку, розділеному комами:

val cars = arrayOf("Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda")

Доступ до елементів масиву

Ви можете отримати доступ до елемента масиву, посилаючись на номер індексу в квадратних дужках.

У цьому прикладі ми отримуємо доступ до значення першого елемента в cars (автомобілях):

Приклад

val cars = arrayOf("Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda")
println(cars[0])
// Виведе Volvo
Спробуйте самі »

Примітка. Як і у випадку з рядками, індекси масиву починаються з 0: [0] є першим елементом. [1] — другий елемент і т.д.


Змінити елемент масиву

Щоб змінити значення певного елемента, зверніться до номера індексу:

Приклад

cars[0] = "Opel"

Приклад

val cars = arrayOf("Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda")
cars[0] = "Opel"
println(cars[0])
// Тепер виведе Opel замість Volvo
Спробуйте самі »

Довжина / Розмір масиву

Щоб дізнатися, скільки елементів містить масив, скористайтеся властивістю size:

Приклад

val cars = arrayOf("Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda")
println(cars.size)
// Виведе 4 
Спробуйте самі »

Перевірте, чи існує елемент

Ви можете використовувати оператор in, щоб перевірити, чи існує елемент у масиві:

Приклад

val cars = arrayOf("Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda")
if ("Volvo" in cars) {
  println("Він існує!")
} else {
  println("Його не існує.")
}
Спробуйте самі »

Цикл по масиву

Часто, коли ви працюєте з масивами, вам потрібно прокрутити всі елементи.

Ви можете прокручувати елементи масиву за допомогою циклу for, про який ви дізнаєтеся ще більше в наступному розділі.

У наступному прикладі виводяться всі елементи в масиві cars:

Приклад

val cars = arrayOf("Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda")
for (x in cars) {
  println(x)
}
Спробуйте самі »