НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Kotlin. W3Schools українською. Уроки для початківців

En Es De

Kotlin Рядки


Kotlin Рядки

Рядки використовуються для зберігання тексту.

Рядок містить набір символів у подвійних лапках:

Приклад

var greeting = "Hello"
Спробуйте самі »

На відміну від Java, вам не потрібно вказувати, що змінна має бути String (рядком). Kotlin достатньо розумний, щоб зрозуміти, що змінна greeting у наведеному вище прикладі є String через подвійні лапки.

Однак, як і з іншими типами даних, ви можете вказати тип, якщо вважаєте за потрібне:

Приклад

var greeting: String = "Hello"
Спробуйте самі »

Примітка: Якщо ви хочете створити String без призначення значення (і призначити значення пізніше), ви повинні вказати тип під час оголошення змінної:

Приклад

Це добре працює:

var name: String
name = "John"
println(name)
Спробуйте самі »

Приклад

Це призведе до помилки:

var name
name = "John"
println(name)
Спробуйте самі »

Доступ до рядка

Щоб отримати доступ до символів (елементів) рядка, потрібно звернутися до номера індексу всередині квадратних дужок.

Рядкові індекси починаються з 0. У прикладі нижче ми отримуємо доступ до першого та третього елементів txt:

Приклад

var txt = "Hello World"
println(txt[0]) // перший елемент (H)
println(txt[2]) // третій елемент (l)
Спробуйте самі »

[0] є першим елементом. [1] — другий елемент, [2] — третій елемент тощо.


Довжина рядка

Рядок у Kotlin — це об’єкт, який містить властивості та функції, які можуть виконувати певні операції над рядками шляхом написання символу крапки (.) після певного рядка змінної. Наприклад, довжину рядка можна знайти за допомогою властивості length:

Приклад

var txt = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
println("The length of the txt string is: " + txt.length)
Спробуйте самі »

Рядкові функції

Доступно багато рядкових функцій, наприклад toUpperCase() та toLowerCase():

Приклад

var txt = "Hello World"
println(txt.toUpperCase())   // Виведе "HELLO WORLD"
println(txt.toLowerCase())   // Виведе "hello world"
Спробуйте самі »

Порівняння рядків

Функція compareTo(string) порівнює два рядки та повертає 0, якщо обидва рівні:

Приклад

var txt1 = "Hello World"
var txt2 = "Hello World" println(txt1.compareTo(txt2))  // Виведе 0 (вони рівні)
Спробуйте самі »

Пошук рядка в рядку

Функція indexOf() повертає індекс (позицію) першого входження вказаного тексту в рядку (включаючи пробіли):

Приклад

var txt = "Будь ласка, знайдіть місце, де зустрічається 'locate'!"
println(txt.indexOf("locate"))  // Виведе 7
Спробуйте самі »

Пам’ятайте, що Kotlin підраховує позиції з нуля.
0 – перша позиція в рядку, 1 – друга, 2 – третя ...


Лапки всередині рядка

Щоб використовувати лапки всередині рядка, використовуйте одинарні лапки ('):

Приклад

var txt1 = "It's alright"
var txt2 = "That's great"
Спробуйте самі »

Конкатенація рядків

Оператор + можна використовувати між рядками, щоб додати їх разом і створити новий рядок. Це називається конкатенацією:

Приклад

var firstName = "John"
var lastName = "Doe"
println(firstName + " " + lastName)
Спробуйте самі »

Зверніть увагу, що ми додали порожній текст (" "), щоб створити пробіл між ім’ям і прізвищем під час друку.

Ви також можете використовувати функцію plus(), щоб об’єднати два рядки:

Приклад

var firstName = "John "
var lastName = "Doe"
println(firstName.plus(lastName))
Спробуйте самі »

Шаблони рядків/інтерполяція

Замість конкатенації ви також можете використовувати "шаблони рядків", що є простим способом додавання змінних і виразів у рядок.

Просто зверніться до змінної з символом $:

Приклад

var firstName = "John"
var lastName = "Doe"
println("Мене звати $firstName $lastName")
Спробуйте самі »

"Шаблони рядків" є популярною функцією Kotlin, оскільки вона зменшує обсяг коду. Наприклад, вам не потрібно вказувати пробіл між ім’я та прізвищем, як ми робили у прикладі конкатенації.