НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Kotlin. W3Schools українською. Уроки для початківців

En Es De

Kotlin Функції


Функція – це блок коду, який виконується лише тоді, коли його викликають.

Ви можете передавати дані, відомі як параметри, у функцію.

Функції використовуються для виконання певних дій, і їх також називають методами.


Попередньо визначені функції

Виявляється, ви вже знаєте, що таке функція. Ви використовували її весь час у цьому підручнику!

Наприклад, println() є функцією. Використовується для виведення/друку тексту на екран:

Приклад

fun main() {
 println("Hello World")
}
Спробуйте самі »

Створюйте власні функції

Щоб створити власну функцію, скористайтеся ключовим словом fun і напишіть назву функції та вставте дужки ():

Приклад

Створіть функцію з назвою "myFunction", яка має виводити текст:

fun myFunction() {
 println("Мене щойно виконали!")
} 

Виклик функції

Тепер, коли ви створили функцію, ви можете її виконати, викликавши її.

Щоб викликати функцію в Kotlin, напишіть назву функції, а потім дві круглі дужки ().

У наступному прикладі myFunction() надрукує деякий текст (дію), коли її викликають:

Приклад

fun main() {
 myFunction() // Викликати myFunction
}

// Виведе "Мене щойно виконали!" 
Спробуйте самі »

За бажанням функцію можна викликати кілька разів:

Приклад

fun main() {
 myFunction()
 myFunction()
 myFunction()
}

// Мене щойно виконали!
// Мене щойно виконали!
// Мене щойно виконали! 
Спробуйте самі »

Параметри функції

Інформацію можна передати функціям як параметр.

Параметри вказуються після імені функції в дужках. Ви можете додати скільки завгодно параметрів, просто розділіть їх комою. Зверніть увагу, що ви повинні вказати тип кожного параметра (Int, String тощо).

У наступному прикладі є функція, яка приймає String під назвою fname як параметр. Під час виклику функції ми передаємо ім’я, яке використовується всередині функції для друку повного імені:

Приклад

fun myFunction(fname: String) {
 println(fname + " Doe")
}

fun main() {
 myFunction("John")
 myFunction("Jane")
 myFunction("George")
}

// John Doe
// Jane Doe
// George Doe 
Спробуйте самі »

Коли до функції передається параметр, він називається аргументом. Отже, із прикладу вище: fname є параметром, а John, Jane та George є аргументами.


Кілька параметрів

Ви можете мати скільки завгодно параметрів:

Приклад

fun myFunction(fname: String, age: Int) {
 println(fname + " is " + age)
}

fun main() {
 myFunction("John", 35)
 myFunction("Jane", 32)
 myFunction("George", 15)
}

// John is 35
// Jane is 32
// George is 15 
Спробуйте самі »

Примітка. Під час роботи з кількома параметрами виклик функції повинен мати таку саму кількість аргументів, як і параметри, і аргументи мають передаватися в тому самому порядку.


Повернуті значення

У наведених вище прикладах ми використовували функції для виведення значення. У наступному прикладі ми використаємо функцію для повернення значення та призначення його змінній.

Щоб повернути значення, використовуйте ключове слово return і вкажіть тип повернення після круглих дужок функції (Int у цьому прикладі):

Приклад

Функція з одним параметром Int і типом повернення Int:

fun myFunction(x: Int): Int {
 return (x + 5)
}

fun main() {
 var result = myFunction(3)
 println(result)
}

// 8 (3 + 5) 
Спробуйте самі »

Використання двох параметрів:

Приклад

Функція з двома параметрами Int і типом повернення Int:

fun myFunction(x: Int, y: Int): Int {
 return (x + y)
}

fun main() {
 var result = myFunction(3, 5)
 println(result)
}

// 8 (3 + 5) 
Спробуйте самі »

Коротший синтаксис для значень, що повертаються

Існує також коротший синтаксис для повернення значень. Ви можете використовувати оператор = замість return, не вказуючи тип повернення. Kotlin достатньо розумний, щоб автоматично визначити, що це таке:

Приклад

fun myFunction(x: Int, y: Int) = x + y

fun main() {
 var result = myFunction(3, 5)
 println(result)
}

// 8 (3 + 5) 
Спробуйте самі »