НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Kotlin. W3Schools українською. Уроки для початківців

En Es De

Kotlin If ... Else


Kotlin Умови та If..Else

Kotlin підтримує звичайні логічні умови з математики:

  • Менше ніж: a < b
  • Менше ніж або дорівнює: a <= b
  • Більше ніж: a > b
  • Більше ніж або дорівнює: a >= b
  • Дорівнює: a == b
  • Не дорівнює: a != b

Ви можете використовувати ці умови для виконання різних дій для різних рішень.

Kotlin має такі умови:

  • Використовуйте if, щоб указати блок коду, який буде виконано, якщо задана умова відповідає дійсності (true)
  • Використовуйте else, щоб указати блок коду, який потрібно виконати, якщо та сама умова є хибною (false)
  • Використовуйте else if, щоб указати нову умову для перевірки, якщо перша умова хибна (false)
  • Використовуйте when, щоб указати багато альтернативних блоків коду для виконання

Примітка: На відміну від Java, if..else можна використовувати як оператор або як вираз (для призначення значення до змінної) у Kotlin. Перегляньте приклад унизу сторінки, щоб це краще зрозуміти.


Kotlin if

Використовуйте if, щоб указати блок коду, який буде виконано, якщо умова є true.

Синтаксис

if (умова) {
// блок коду, який буде виконано, якщо умова є true
}

Зауважте, що if написано малими літерами. Великі літери (If або IF) створюють помилку.

У наведеному нижче прикладі ми перевіряємо два значення, щоб дізнатися, чи 20 більше за 18. Якщо умова є true, надрукуйте текст:

Приклад

if (20 > 18) {
  println("20 більше ніж 18")
}
Спробуйте самі »

Ми також можемо перевірити змінні:

Приклад

val x = 20
val y = 18
if (x > y) {
println("x більше ніж y")
}
Спробуйте самі »

Пояснення прикладу

У наведеному вище прикладі ми використовуємо дві змінні, x та y, щоб перевірити, чи x більше за y (за допомогою оператора >). Оскільки x дорівнює 20, а y дорівнює 18, і ми знаємо, що 20 більше за 18, ми друкуємо на екрані, що "x більше за y".


Kotlin else

Використовуйте else, щоб указати блок коду, який буде виконано, якщо умова є false.

Синтаксис

if (умова) {
// блок коду, який буде виконано, якщо умова є true
} else {
// блок коду, який буде виконано, якщо умова є false
}

Приклад

val time = 20
if (time < 18) {
println("Добрий день.")
} else {
println("Добрий вечір.")
}
// Виведе "Добрий вечір."
Спробуйте самі »

Пояснення прикладу

У наведеному вище прикладі час (20) перевищує 18, тому умова є false, тому ми переходимо до else і виводимо на екран "Добрий вечір". Якщо час був би менше за 18, програма друкувала б "Добрий день".


Kotlin else if

Використовуйте else if, щоб указати нову умову, якщо перша умова є false.

Синтаксис

if (умова1) {
// блок коду, який буде виконано, якщо умова1 є true
} else if (умова2) {
// блок коду, який буде виконано, якщо умова1 є false, а умова2 є true
} else {
// блок коду, який буде виконано, якщо умова1 і false і умова2 є false
}

Приклад

val time = 22
if (time < 10) {
println("Добрий ранок.")
} else if (time < 20) {
println("Добрий день.")
} else {
println("Добрий вечір.")
}
// Виведе "Добрий вечір."
Спробуйте самі »

Пояснення прикладу

У наведеному вище прикладі час (22) перевищує 10, тому перша умова є false. Наступна умова в інструкції else if також є false, тому ми переходимо до умови else, оскільки обидві умова1 та умова2 є false - і виводимо на екран "Добрий вечір".

Однак, якби час був 14, наша програма видала б "Добрий день".


Kotlin Вирази If..Else

У Kotlin ви також можете використовувати інструкції if..else як вирази (призначити значення змінній і повернути його):

Приклад

val time = 20
val greeting = if (time < 18) {
"Добрий день."
} else {
"Добрий вечір."
}
println(greeting)
Спробуйте самі »

Використовуючи if як вираз, ви також повинні включити else (обов’язково).

Примітка: Ви можете опустити фігурні дужки {}, якщо if має лише одну інструкцію:

Приклад

fun main() {
val time = 20
val greeting = if (time < 18) "Добрий день." else "Добрий вечір."
println(greeting)
}
Спробуйте самі »

Порада. Цей приклад схожий на "потрійний (тернарний) оператор" (скорочений if...else) у Java.