НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Kotlin. W3Schools українською. Уроки для початківців

En Es De

Kotlin Булеві значення


Kotlin Булеві значення

Дуже часто під час програмування вам знадобиться тип даних, який може мати лише одне з двох значень, наприклад:

  • YES / NO
  • ON / OFF
  • TRUE / FALSE

Для цього Kotlin має тип даних Boolean, який може приймати значення true (вірно) або false (невірно).


Булеве значення

Булевий тип може бути оголошений за допомогою ключового слова Boolean і може приймати лише значення true або false:

Приклад

val isKotlinFun: Boolean = true
val isFishTasty: Boolean = false
println(isKotlinFun)   // Виведе true
println(isFishTasty)   // Виведе false 
Спробуйте самі »

Так само як ви дізналися про інші типи даних у попередніх розділах, наведений вище приклад також можна записати без визначення типу, оскільки Kotlin достатньо розумний, щоб зрозуміти, що змінні є булевими значеннями:

Приклад

val isKotlinFun = true
val isFishTasty = false
println(isKotlinFun)   // виведе true
println(isFishTasty)   // Виведе false 
Спробуйте самі »

Булевий вираз

Булевий вираз повертає булеве значення: true або false.

Ви можете використовувати оператор порівняння, як-от оператор більше ніж (>), щоб дізнатися, чи є вираз (або змінна) true (істинним):

Приклад

val x = 10
val y = 9
println(x > y) // Поверне true, тому що 10 більше ніж 9
Спробуйте самі »

Або ще простіше:

Приклад

println(10 > 9) // Поверне true, тому що 10 більше ніж 9
Спробуйте самі »

У наведених нижче прикладах ми використовуємо оператор дорівнює (==) для обчислення виразу:

Приклад

val x = 10;
println(x == 10); // Поверне true, тому що значення x дорівнює 10
Спробуйте самі »

Приклад

println(10 == 15); // Поверне false, тому що 10 не дорівнює 15
Спробуйте самі »

Булеве значення виразу є основою для всіх порівнянь і умов Kotlin.

Ви дізнаєтеся більше про умови в наступному розділі підручника.