НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Kotlin. W3Schools українською. Уроки для початківців

En Es De

Kotlin Діапазони


Kotlin Діапазони

За допомогою циклу for ви також можете створювати діапазони значень, використовуючи "..":

Приклад

Надрукувати весь алфавіт:

for (chars in 'a'..'x') {
 println(chars)
}
Спробуйте самі »

Ви також можете створювати діапазони чисел:

Приклад

for (nums in 5..15) {
 println(nums)
} 
Спробуйте самі »

Примітка: Перше та останнє значення включено в діапазон.


Перевірте, чи існує значення

Ви також можете використовувати оператор in, щоб перевірити, чи існує значення в діапазоні:

Приклад

val nums = arrayOf(2, 4, 6, 8)
if (2 in nums) {
 println("Це існує!")
} else {
 println("Це не існує.")
}
Спробуйте самі »

Приклад

val cars = arrayOf("Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda")
if ("Volvo" in cars) {
 println("Це існує!")
} else {
 println("Це не існує.")
} 
Спробуйте самі »

Розірвати (break) або продовжити (continue) діапазон

Ви також можете використовувати ключові слова break та continue у діапазоні/циклі for:

Приклад

Stop the loop when nums is equal to 10:

for (nums in 5..15) {
 if (nums == 10) {
  break
 }
 println(nums)
} 
Спробуйте самі »

Приклад

Пропустіть значення 10 у циклі та перейдіть до наступної ітерації:

for (nums in 5..15) {
 if (nums == 10) {
  continue
 }
 println(nums)
} 
Спробуйте самі »