НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Kotlin. W3Schools українською. Уроки для початківців

En Es De

Kotlin Змінні


Kotlin Змінні

Змінні – це контейнери для зберігання значень даних.

Щоб створити змінну, використовуйте var або val і призначте їй значення за допомогою знаку (=):

Синтаксис

var variableName = value
val variableName = value

Приклад

var name = "John"
val birthyear = 1975

println(name)          // Вивести значення імені
println(birthyear)     // Вивести значення birthyear
Спробуйте самі »

Різниця між var та val полягає в тому, що змінні, оголошені за допомогою ключового слова var можна змінити/модифікувати, тоді як змінні val не можна змінити.


Тип змінної

На відміну від багатьох інших мов програмування, змінні в Kotlin не потрібно оголошувати з певним типом (наприклад, "String" для тексту або "Int" для чисел, якщо ви з ними знайомі).

Щоб створити змінну в Kotlin, яка має зберігати текст, та іншу, яка має зберігати число, подивіться на наступний приклад:

Приклад

var name = "John"      // String (текст)
val birthyear = 1975   // Int (число)

println(name)          // Вивести значення імені
println(birthyear)     // Вивести значення року народження
Спробуйте самі »

Kotlin достатньо розумний, щоб зрозуміти, що "John" - це String (текст), а 1975 - це змінна Int (число).

Однак, якщо ви наполягаєте, можна вказати тип:

Приклад

var name: String = "John" // String
val birthyear: Int = 1975 // Int

println(name)
println(birthyear)
Спробуйте самі »

Ви також можете оголосити змінну, не присвоюючи значення, і призначити значення пізніше. Однак це можливо лише тоді, коли ви вказуєте тип:

Приклад

Це добре працює:

var name: String
name = "John"
println(name)
Спробуйте самі »

Приклад

Це призведе до помилки:

var name
name = "John"
println(name)
Спробуйте самі »

Примітка: Ви дізнаєтеся більше про типи даних у наступному розділі.


Примітки до val

Коли ви створюєте змінну за допомогою ключового слова val, значення неможливо змінити/перепризначити.

Наведений нижче приклад призведе до помилки:

Приклад

val name = "John"
name = "Robert"  // Error (Val не можна перепризначити)
println(name)
Спробуйте самі »

Використовуючи var, ви можете змінити значення будь-коли:

Приклад

var name = "John"
name = "Robert"
println(name)
Спробуйте самі »

Отже, коли використовувати val?

Ключове слово val корисне, коли потрібно, щоб змінна завжди зберігала те саме значення, як-от PI (3.14159...):

Приклад

val pi = 3.14159265359
println(pi)
Спробуйте самі »

Відображення змінних

Як ви бачили в наведених вище прикладах, метод println() часто використовується для відображення змінних.

Щоб поєднати текст і змінну, використовуйте символ +:

Приклад

val name = "John"
println("Hello " + name)
Спробуйте самі »

Ви також можете використовувати символ +, щоб додати змінну до іншої змінної:

Приклад

val firstName = "John "
val lastName = "Doe"
val fullName = firstName + lastName
println(fullName)
Спробуйте самі »

Для числових значень символ + працює як математичний оператор:

Приклад

val x = 5
val y = 6
println(x + y) // Вивести значення x + y 
Спробуйте самі »

З наведеного вище прикладу ви можете очікувати:

  • x зберігає значення 5
  • y зберігає значення 6
  • Потім ми використовуємо метод println() для відображення значення x + y, яке дорівнює 11

Імена змінних

Змінна може мати коротку назву (наприклад, x та y) або більш описові назви (age, sum, totalVolume / вік, сума, загальний обсяг).

Загальне правило для змінних Kotlin:

  • Імена можуть містити літери, цифри, підкреслення та знаки долара
  • Імена мають починатися з літери
  • Імена також можуть починатися з $ та _ (але ми не будемо використовувати їх у цьому посібнику)
  • Імена чутливі до регістру ("myVar" і "myvar" є різними змінними)
  • Імена мають починатися з малої літери та не можуть містити пробіли
  • Зарезервовані слова (наприклад, ключові слова Kotlin, як-от var або String) не можна використовувати як імена змінних

camelCase змінні

Можливо, ви помітили, що у прикладі вище ми використовували firstName та lastName як імена змінних замість імені та прізвища. Це називається "camelCase", і це вважається хорошою практикою, оскільки полегшує читання, коли у вас є ім’я змінної з різними словами, наприклад, "myFavoriteFood", "rateActionMovies" тощо.