НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Place for your advertisement!
HTML5. Уроки для початківців. W3Schools українською

En

HTML Коментарі


Теги коментарів використовуються для вставки коментарів у вихідний HTML код.


HTML Теги коментарів

Вы можете додавати коментарі на своїй HTML сторінці, використовуючи наступний синтаксис:

<!-- Напишить свій коментар тут -->

Зверніть увагу, що у відкриваючому тезі є знак оклику (!), а у закриваючому - його немає.

Примітка: Коментарі не відображаються в браузері, але можуть допомогти документувати вихідний код HTML.

З коментарями ви можете розміщувати повідомлення і нагадування в своєму HTML:

Приклад

<!-- Це коментар -->

<p>Це параграф.</p>

<!-- Не забудьте додати більше інформації тут -->
Спробуйте самі »

Коментарі також відмінно підходять для налагодження HTML, тому що ви можете закоментувати рядки HTML коду, по одному, для пошуку помилок:

Приклад

<!-- Не відображати це зображення в даний момент
<img border="0" src="pic_trulli.jpg" alt="Trulli">
-->
Спробуйте самі »

HTML Вправи

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте HTML-тег коментаря, щоб зробити коментар з тексту "Це коментар".

<h1>Це заголовок</h1>
Це коментар
<p>Це параграф.</p>


Запитання для самоконтролю

  • Для чого потрібні коментарі в HTML-коді веб-сторінок?
  • Як додати коментар в HTML-код веб-сторінки?
  • Який тег використовується для додавання коментаря в HTML-код?

Place for your advertisement!