НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Place for your advertisement!
HTML5. Уроки для початківців. W3Schools українською

En

HTML Списки


HTML Списки дозволяють веб-розробникам групувати набір пов’язаних елементів в списках.


HTML Приклад списку

Невпорядкований список:

 • Пункт
 • Пункт
 • Пункт
 • Пункт

Впорядкований список:

 1. Перший пункт
 2. Другий пункт
 3. Третій пункт
 4. Четвертий пункт
Спробуйте самі »

Невпорядкований HTML Список

Невпорядкований (ненумерований) список починається з тега <ul>. Кожний елемент списку починається з тега <li>.

Елементи списку будуть помічені маркерами (маленькі чорні кола) за замовчуванням:

Приклад

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

Спробуйте самі »


Невпорядкований HTML Список - оберіть маркер елемента списка

CSS властивість list-style-type використовується для визначення стиля маркера елемента списку:

Значення Опис
disc Встановлює маркер елемента списка як маленьке чорне коло (за замовчуванням)
circle Встановлює маркер елемента списка у вигляді маленького пустого кола
square Встановлює маркер елемента списка у вигляді квадрата
none Елементи списка не будуть відмічені (маркери відсутні)

Приклад - Disc

<ul style="list-style-type:disc;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
Спробуйте самі »

Приклад - Circle

<ul style="list-style-type:circle;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
Спробуйте самі »

Приклад - Square

<ul style="list-style-type:square;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
Спробуйте самі »

Приклад - None

<ul style="list-style-type:none;">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
Спробуйте самі »

Впорядкований HTML Список

Впорядкований (нумерований) список починається з тега <ol>. Кожний елемент списку починається з тега <li>.

Елементи списку будуть помічені номерами за замовчуванням:

Приклад

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
Спробуйте самі »

Впорядкований HTML Список - Атрибут Type

Атрибут type тега <ol> визначає тип маркера елемента списка:

Тип Опис
type="1" Елементи списка будуть пронумеровані цифрами (за замовчуванням)
type="A" Елементи списка будуть пронумеровані заглавними літерами
type="a" Елементи списка будуть пронумеровані рядковими літерами
type="I" Елементи списка будуть пронумеровані великими римськими цифрами
type="i" Елементи списка будуть пронумеровані маленькими римськими цифрами

Цифри:

<ol type="1">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
Спробуйте самі »

Заглавні літери:

<ol type="A">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
Спробуйте самі »

Рядкові літери:

<ol type="a">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
Спробуйте самі »

Великі римські цифри:

<ol type="I">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
Спробуйте самі »

Маленькі римські цифри:

<ol type="i">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
Спробуйте самі »

HTML Списки опису

HTML також підтримує списки опису.

Список опису - це список термінів з описом кожного терміна.

Тег <dl> визначає список опису, тег <dt> визначає термін (ім’я), а тег <dd> описує кожний термін:

Приклад

<dl>
  <dt>Кава</dt>
  <dd>- чорний гарячий напій</dd>
  <dt>Молоко</dt>
  <dd>- білий холодний напій</dd>
</dl>
Спробуйте самі »

Вкладені HTML-списки

Список може бути вкладеним (списки всередині списків):

Приклад

<ul>
  <li>Кава</li>
  <li>Чай
    <ul>
      <li>Чорний чай</li>
      <li>Зелений чай</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Молоко</li>
</ul>
Спробуйте самі »

Примітка: Елементи списку можуть містити новий список та інші елементи HTML, такі як зображення та посилання і т.д.


Підрахунок контрольного списку

За замовчуванням впорядкований список починає відлік із 1. Якщо ви хочете почати відлік із вказаного числа, ви можете використовувати атрибут start:

Приклад

<ol start="50">
  <li>Кава</li>
  <li>Чай</li>
  <li>Молоко</li>
</ol>
Спробуйте самі »

Горизонтальний список за допомогою CSS

HTML-списки можна стилізувати різними способами за допомогою CSS.

Один із популярних способів - це стилізувати список по горизонталі для створення меню навігації:

Приклад

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
  background-color: #333333;
}

li {
  float: left;
}

li a {
  display: block;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 16px;
  text-decoration: none;
}

li a:hover {
  background-color: #111111;
}
</style>
</head>
<body>

<ul>
  <li><a href="#home">Home</a></li>
  <li><a href="#news">News</a></li>
  <li><a href="#contact">Contact</a></li>
  <li><a href="#about">About</a></li>
</ul>

</body>
</html>
Спробуйте самі »

Порада: Ви можете дізнатись більше про CSS в CSS Підручнику на нашому сайті W3Schools українською.


Резюме розділу

 • Використовуйте HTML елемент <ul> для визначення невпорядкованого списку
 • Використовуйте CSS властивість list-style-type для визначення маркера елемента списку
 • Використовуйте HTML елемент <ol> для визначення впорядкованого списку
 • Використовуйте HTML атрибут type для визначення типу нумерації
 • Використовуйте HTML елемент <li> для визначення елемента списку
 • Використовуйте HTML елемент <dl> для визначення списку опису
 • Використовуйте HTML елемент <dt> для визначення терміна опису
 • Використовуйте HTML елемент <dd> для опису терміна в списку опису
 • Списки можуть бути вкладені в списки
 • Елементи списка можуть містити інші елементи HTML
 • Використовуйте CSS властивість float:left або display:inline для горизонтального відображення списку

HTML Вправи

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Додайте елемент списку з текстом "Coffee" всередині елемента <ul>.

<ul>Coffee</ul>


HTML Теги списка

Тег Опис
<ul> Визначає невпорядкований (ненумерований) список
<ol> Визначає впорядкований (нумерований) список
<li> Визначає пункти списку
<dl> Визначає список опису
<dt> Визначає термін в списку опису
<dd> Описує термін в списку опису

Для отримання повного списку всіх доступних HTML тегів, відвідайте HTML Довідник тегів на нашому сайті W3Schools українською.


Запитання для самоконтроля

 • Для чого потрібні HTML-списки?
 • Які бувають HTML-списки?
 • Яким тегом визначається невпорядкований HTML-список?
 • Яким тегом визначається впорядкований HTML-список?
 • Яким тегом визначається кожний елемент в HTML-списку?
 • Як за замовчуванням маркуються елементи невпорядкованого HTML-списку?
 • Як за замовчуванням маркуються елементи впорядкованого HTML-списку?
 • Що таке список опису?
 • Який тег визначає список опису?
 • Який тег визначає термін (ім’я) в списку опису?
 • Який тег визначає опис кожного терміна в списку опису?

Place for your advertisement!