НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Place for your advertisement!
HTML5. Уроки для початківців. W3Schools українською

En

HTML Символи


HTML Символьні об’єкти

HTML сутності були описані в попередній главі.

Багато які математичні, технічні символи і символи валют відсутні на звичайній клавіатурі.

Щоб додати такі символи на HTML сторінку, ви можете використовувати ім’я (назву) об’єкта HTML.

Якщо ім’я об’єкта не існує, ви можете використовувати номер об’єкта, десяткове або шістнадцяткове позначення.

Приклад

<p>Я відображаю &euro;</p>
<p>Я відображаю &#8364;</p>
<p>Я відображаю &#x20AC;</p>

Буде відображатися як:

Я відображаю €
Я відображаю €
Я відображаю €
Спробуйте самі »

Деякі математичні символи, що підтримуються HTML

Символ Число Об’єкт Опис
&#8704; &forall; ДЛЯ ВСІХ
&#8706; &part; ЧАСТКОВИЙ ДИФЕРЕНЦІАЛ
&#8707; &exist; ІСНУЄ
&#8709; &empty; ПУСТІ НАБОРИ
&#8711; &nabla; NABLA
&#8712; &isin; ЕЛЕМЕНТ OF
&#8713; &notin; НЕ ЕЛЕМЕНТ OF
&#8715; &ni; МІСТИТЬ В ЯКОСТІ ЧЛЕНА
&#8719; &prod; N-ARY ПРОДУКТ
&#8721; &sum; N-ARY СУМА

Повний математичний довідник


Деякі грецькі букви, що підтримуються HTML

Символ Число Об’єкт Опис
Α &#913; &Alpha; GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
Β &#914; &Beta; GREEK CAPITAL LETTER BETA
Γ &#915; &Gamma; GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
Δ &#916; &Delta; GREEK CAPITAL LETTER DELTA
Ε &#917; &Epsilon; GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
Ζ &#918; &Zeta; GREEK CAPITAL LETTER ZETA

Повний грецький довідник


Деякі інші об’єкты, що підтримуються HTML

Символ Число Об’єкт Опис
© &#169; &copy; ЗНАК COPYRIGHT
® &#174; &reg; ЗНАК РЕЄСТРАЦІЇ
&#8364; &euro; ЗНАК EURO
&#8482; &trade; ТОРГОВА МАРКА
&#8592; &larr; СТРІЛКА ВЛІВО
&#8593; &uarr; СТРІЛКА ВГОРУ
&#8594; &rarr; СТРІЛКА ВПРАВО
&#8595; &darr; СТРІЛКА ВНИЗ
&#9824; &spades; ЧОРНА ПІКА
&#9827; &clubs; ЧОРНА ХРЕСТЯ
&#9829; &hearts; ЧОРНА ЧІРВА
&#9830; &diams; ЧОРНА БУБНА

Повний довідник валют

Повний довідник стрілок

Повний довідник символів


Place for your advertisement!