НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Place for your advertisement!
HTML5. Уроки для початківців. W3Schools українською

En

HTML СтиліПриклад

Я - червоний

Я - синій

Я - великий

Спробуйте самі »

Style - HTML атрибут стиля

Установка стилю HTML елемента може бути зроблена за допомогою атрибута style.

HTML атрибут style має наступний синтаксис:

<tagname style="property:value;">

де property є CSS властивістю, value є CSS значенням.

Ви дізнаєтесь більше про CSS далі в цьому підручнику.


Background Color - Колір фону

CSS властивість background-color визначає колір фону для HTML елемента.

Цей приклад встановлює колір фону в powderblue (темноблакитний).

Приклад

<body style="background-color:powderblue;">

<h1>Це заголовок</h1>
<p>Це параграф.</p>

</body>
Спробуйте самі »

Color - Колір тексту

CSS властивість color визначає колір тексту для HTML елемента:

Приклад

<h1 style="color:blue;">Це заголовок</h1>
<p style="color:red;">Це параграф.</p>
Спробуйте самі »

Font-family - Сімейство шрифтів

CSS властивість font-family визначає сімейство шрифту, який використовується для HTML елемента:

Приклад

<h1 style="font-family:verdana;">Це заголовок</h1>
<p style="font-family:courier;">Це параграф.</p>
Спробуйте самі »

Font-size - Розмір тексту

CSS властивість font-size визначає розмір тексту для HTML елемента:

Приклад

<h1 style="font-size:300%;">Це заголовок</h1>
<p style="font-size:160%;">Це параграф.</p>
Спробуйте самі »

Text-align - Вирівнювання тексту

CSS властивість text-align визначає горизонтальне вирівнювання тексту для HTML елемента:

Приклад

<h1 style="text-align:center;">Центрування заголовка</h1>
<p style="text-align:center;">Центрування параграфа.</p>
Спробуйте самі »

Резюме розділу

 • Використовуйте атрибут style для стилізації HTML елементів
 • Використовуйте властивість background-color для установки кольору фона
 • Використовуйте властивість color для установки кольору текста
 • Використовуйте властивість font-family для установки сімейства шрифтів
 • Використовуйте властивість font-size для установки розміру текста
 • Використовуйте властивість text-align для вирівнювання текста

HTML Вправи

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте коректний HTML атрибут і CSS, щоб встановити колір параграфа 'blue' (синій).

<p =';'>Це параграф.</p>


Запитання для самоконтролю

 • Що таке стилізація HTML-сторінки?
 • Який атрибут визначає встановлення стилю HTML-елементу?
 • Яка CSS властивість визначає колір фону для HTML-елемента?
 • Яка CSS властивість визначає колір тексту для HTML-елемента?
 • Яка CSS властивість визначає сімейство шрифту, який використовується для HTML-елемента?
 • Яка CSS властивість визначає розмір тексту для HTML-елемента?
 • Яка CSS властивість визначає горизонтальне вирівнювання тексту для HTML-елемента?

Place for your advertisement!