НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування Java. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Java ArrayList


Java ArrayList

Клас ArrayList — це масив зі змінним розміром, який можна знайти в пакеті java.util.

Різниця між вбудованим масивом і ArrayList у Java полягає в тому, що розмір масиву не можна змінити (якщо ви хочете додати або видалити елементи до/з масиву, ви повинні створити новий). Хоча елементи можна додавати та видаляти з ArrayList будь-коли. Синтаксис також дещо відрізняється:

Приклад

Створіть об’єкт ArrayList під назвою cars, який зберігатиме рядки:

import java.util.ArrayList; // імпорт класу ArrayList

ArrayList<String> cars = new ArrayList<String>(); // Створити об’єкт ArrayList

Якщо ви не знаєте, що таке пакет, читайте розділ Java Пакети.


Додати елементи

Клас ArrayList має багато корисних методів. Наприклад, щоб додати елементи до ArrayList, використовуйте метод add():

Приклад

import java.util.ArrayList;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<String> cars = new ArrayList<String>();
    cars.add("Volvo");
    cars.add("BMW");
    cars.add("Ford");
    cars.add("Mazda");
    System.out.println(cars);
  }
}
Спробуйте самі »

Доступ до елемента

Щоб отримати доступ до елемента в ArrayList, скористайтеся методом get() і зверніться до індексного числа:

Приклад

cars.get(0);
Спробуйте самі »

Пам’ятайте: індекси масиву починаються з 0: [0] є першим елементом. [1] — другий елемент і т.д.


Змінити елемент

Щоб змінити елемент, скористайтеся методом set() і зверніться до номера індексу:

Приклад

cars.set(0, "Opel");
Спробуйте самі »

Видалити елемент

Щоб видалити елемент, скористайтеся методом remove() і зверніться до номера індексу:

Приклад

cars.remove(0);
Спробуйте самі »

Щоб видалити всі елементи в ArrayList, скористайтеся методом clear():

Приклад

cars.clear();
Спробуйте самі »

Розмір ArrayList

Щоб дізнатися, скільки елементів містить ArrayList, скористайтеся методом size

Приклад

cars.size();
Спробуйте самі »

Перебрати ArrayList

Перебирайте елементи ArrayList за допомогою циклу for і використовуйте метод size() для визначення кількості разів виконання циклу:

Приклад

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<String> cars = new ArrayList<String>();
    cars.add("Volvo");
    cars.add("BMW");
    cars.add("Ford");
    cars.add("Mazda");
    for (int i = 0; i < cars.size(); i++) {
      System.out.println(cars.get(i));
    }
  }
}
Спробуйте самі »

Ви також можете перебрати ArrayList за допомогою циклу for-each:

Приклад

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<String> cars = new ArrayList<String>();
    cars.add("Volvo");
    cars.add("BMW");
    cars.add("Ford");
    cars.add("Mazda");
    for (String i : cars) {
      System.out.println(i);
    }
  }
}
Спробуйте самі »

Інші типи

Елементи в ArrayList насправді є об’єктами. У наведених вище прикладах ми створили елементи (об’єкти) типу "String". Пам’ятайте, що рядок у Java є об’єктом (а не примітивним типом). Щоб використовувати інші типи, такі як int, ви повинні вказати еквівалентний клас оболонки: Integer. Для інших примітивних типів використовуйте: Boolean для boolean, Character для char, Double для подвійного тощо:

Приклад

Створити ArrayList для зберігання чисел (додайте елементи типу Integer):

import java.util.ArrayList;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Integer> myNumbers = new ArrayList<Integer>();
    myNumbers.add(10);
    myNumbers.add(15);
    myNumbers.add(20);
    myNumbers.add(25);
    for (int i : myNumbers) {
      System.out.println(i);
    }
  }
}
Спробуйте самі »

Сортування ArrayList

Іншим корисним класом у пакеті java.util є клас Collections, який включає sort() метод для сортування списків за алфавітом або числом:

Приклад

Сортування ArrayList рядків:

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;  // імпорт класу Collections

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<String> cars = new ArrayList<String>();
    cars.add("Volvo");
    cars.add("BMW");
    cars.add("Ford");
    cars.add("Mazda");
    Collections.sort(cars);  // Сортування cars
    for (String i : cars) {
      System.out.println(i);
    }
  }
}
Спробуйте самі »

Приклад

Сортувати ArrayList цілих чисел:

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;  // Імпорт класу Collections

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    ArrayList<Integer> myNumbers = new ArrayList<Integer>();
    myNumbers.add(33);
    myNumbers.add(15);
    myNumbers.add(20);
    myNumbers.add(34);
    myNumbers.add(8);
    myNumbers.add(12);

    Collections.sort(myNumbers);  // Сортування myNumbers

    for (int i : myNumbers) {
      System.out.println(i);
    }
  }
}
Спробуйте самі »