НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування Java. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Java Конструктори


Java Конструктори

Конструктор у Java — це спеціальний метод, який використовується для ініціалізації об’єктів. Конструктор викликається, коли створюється об'єкт класу. Його можна використовувати для встановлення початкових значень для атрибутів об’єкта:

Приклад

Створити конструктор:

// Створити клас Main
public class Main {
  int x;  // Створіть атрибут класу

  // Створіть конструктор класу для основного класу
  public Main() {
    x = 5;  // Установіть початкове значення для атрибута класу x
  }

  public static void main(String[] args) {
    Main myObj = new Main(); // Створіть об’єкт класу Main (це буде викликати конструктор)
    System.out.println(myObj.x); // Вивести значення x
  }
}

// Виведе 5
Спробуйте самі »

Зауважте, що ім’я конструктора має відповідати імені класу та не може мати тип повернення (наприклад, void) .

Також зауважте, що конструктор викликається під час створення об’єкта.

За замовчуванням усі класи мають конструктори: якщо ви не створите конструктор класу самостійно, Java створить його для вас. Однак тоді ви не зможете встановити початкові значення для атрибутів об’єкта.


Параметри конструктора

Конструктори також можуть приймати параметри, які використовуються для ініціалізації атрибутів.

У наступному прикладі до конструктора додається параметр int y. Усередині конструктора ми встановлюємо x рівним y (x=y). Коли ми викликаємо конструктор, ми передаємо параметр конструктору (5), який встановить значення x рівним 5:

Приклад

public class Main {
  int x;

  public Main(int y) {
    x = y;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Main myObj = new Main(5);
    System.out.println(myObj.x);
  }
}

// Виведе 5
Спробуйте самі »

Ви можете мати стільки параметрів, скільки ви хочете:

Приклад

public class Main {
  int modelYear;
  String modelName;

  public Main(int year, String name) {
    modelYear = year;
    modelName = name;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Main myCar = new Main(1969, "Mustang");
    System.out.println(myCar.modelYear + " " + myCar.modelName);
  }
}

// Виведе 1969 Mustang
Спробуйте самі »