НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування Java. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Java Параметри методу


Параметри та аргументи

Інформацію можна передати методам як параметр. Параметри діють як змінні всередині методу.

Параметри вказуються після імені методу в дужках. Ви можете додати скільки завгодно параметрів, просто розділіть їх комою.

У наступному прикладі є метод, який приймає String під назвою fname як параметр. Коли метод викликається, ми передаємо ім’я, яке використовується всередині методу для друку повного імені:

Приклад

public class Main {
  static void myMethod(String fname) {
    System.out.println(fname + " Refsnes");
  }

  public static void main(String[] args) {
    myMethod("Liam");
    myMethod("Jenny");
    myMethod("Anja");
  }
}
// Liam Refsnes
// Jenny Refsnes
// Anja Refsnes
Спробуйте самі »

Коли в метод передається параметр, він називається аргументом. Отже, з прикладу вище: fname є параметром, доки Liam, Jenny та Anja є аргументами.


Кілька параметрів

Ви можете мати скільки завгодно параметрів:

Приклад

public class Main {
static void myMethod(String fname, int age) {
System.out.println(fname + " is " + age);
}

public static void main(String[] args) {
myMethod("Liam", 5);
myMethod("Jenny", 8);
myMethod("Anja", 31);
}
}

// Liam є 5
// Jenny є 8
// Anja є 31
Спробуйте самі »

Зауважте, що коли ви працюєте з декількома параметрами, виклик методу повинен мати таку саму кількість аргументів, як і параметри, і аргументи мають передаватися в тому самому порядку.


Повернуті значення

Ключове слово void, яке використовується в наведених вище прикладах, вказує, що метод не повинен повертати значення. Якщо ви хочете, щоб метод повертав значення, ви можете використовувати примітивний тип даних (наприклад, int, char тощо) замість void і використовуйте ключове слово return всередині методу.

Приклад

public class Main {
  static int myMethod(int x) {
    return 5 + x;
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(myMethod(3));
  }
}
// Виведе 8 (5 + 3)
Спробуйте самі »

В цьому прикладі повертається сума двох параметрів методу:

Приклад

public class Main {
  static int myMethod(int x, int y) {
    return x + y;
  }

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(myMethod(5, 3));
  }
}
// Виведе 8 (5 + 3)
Спробуйте самі »

Ви також можете зберегти результат у змінній (рекомендовано, оскільки його легше читати та підтримувати):

Приклад

public class Main {
  static int myMethod(int x, int y) {
    return x + y;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int z = myMethod(5, 3);
    System.out.println(z);
  }
}
// Виведе 8 (5 + 3)
Спробуйте самі »

Метод із If...Else

Зазвичай у методах використовуються інструкції if...else:

Приклад

public class Main {

  // Створіть метод checkAge() із викликом цілочисельної змінної age
  static void checkAge(int age) {

    // Якщо вік менше 18 років, надрукуйте "access denied"
    if (age < 18) {
      System.out.println("У доступі відмовлено - Ви недостатньо дорослі!");

    // Якщо вік більше або дорівнює 18, надрукуйте "access granted"
    } else {
      System.out.println("Доступ надано - ви достатньо дорослі!");
    }

  }

  public static void main(String[] args) {
    checkAge(20); // Викличте метод checkAge і передайте вік 20 років
  }
}

// Виведе "Доступ надано - Ви достатньо дорослі!"
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Додайте параметр fname типу String до myMethod і виведіть "John Doe":

static void myMethod( ) {
System.out.println( + " Doe");
}

public static void main(String[] args) {
myMethod("John");
}