НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування Java. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Java Потоки


Java Thread (Потоки)

Потоки дозволяють програмі працювати ефективніше, виконуючи кілька завдань одночасно.

Потоки можна використовувати для виконання складних завдань у фоновому режимі без переривання основної програми.


Створення потоку

Є два способи створити потік.

Його можна створити, розширивши клас Thread і замінивши його метод run():

Розширити синтаксис

public class Main extends Thread {
 public void run() {
  System.out.println("Цей код виконується в потоці");
 }
}

Іншим способом створення потоку є реалізація інтерфейсу Runnable:

Реалізація синтаксису

public class Main implements Runnable {
 public void run() {
  System.out.println("Цей код виконується в потоці");
 }
}

Запущені потоки

Якщо клас розширює клас Thread, потік можна запустити шляхом створення екземпляра класу та виклику його методу start():

Приклад розширення

public class Main extends Thread {
 public static void main(String[] args) {
  Main thread = new Main();
  thread.start();
  System.out.println("Цей код знаходиться поза потоком");
 }
 public void run() {
  System.out.println("Цей код виконується в потоці");
 }
}
Спробуйте самі »

Якщо клас реалізує інтерфейс Runnable, потік можна запустити, передавши екземпляр класу до конструктора об’єкта Thread, а потім викликати метод потоку start():

Приклад реалізації

public class Main implements Runnable {
 public static void main(String[] args) {
  Main obj = new Main();
  Thread thread = new Thread(obj);
  thread.start();
  System.out.println("Цей код знаходиться поза потоком");
 }
 public void run() {
  System.out.println("Цей код виконується в потоці");
 }
}
Спробуйте самі »

Відмінності між "extending" (розширенням) та "implementing" (впровадженням) потоків

Основна відмінність полягає в тому, що коли клас розширює клас Thread, ви не можете розширити будь-який інший клас, але, реалізувавши інтерфейс Runnable, можна також розширити інший клас, наприклад: class MyClass extends OtherClass implements Runnable.


Проблеми паралелізму

Оскільки потоки виконуються одночасно з іншими частинами програми, неможливо дізнатися, у якому порядку виконуватиметься код. Коли потоки та основна програма читають і записують ті самі змінні, значення непередбачувані. Проблеми, які виникають у результаті цього, називаються проблемами паралельності.

Приклад

Приклад коду, де значення змінної amount є непередбачуваним:

public class Main extends Thread {
 public static int amount = 0;

 public static void main(String[] args) {
  Main thread = new Main();
  thread.start();
  System.out.println(amount);
  amount++;
  System.out.println(amount);
 }

 public void run() {
  amount++;
 }
}
Спробуйте самі »

Щоб уникнути проблем із паралелізмом, найкраще ділити якомога менше атрибутів між потоками. Якщо потрібно надати спільний доступ до атрибутів, одним із можливих рішень є використання методу isAlive() потоку, щоб перевірити, чи завершив роботу потік, перш ніж використовувати будь-які атрибути, які потік може змінити.

Приклад

Використовуйте isAlive(), щоб запобігти проблемам паралелізму:

public class Main extends Thread {
 public static int amount = 0;

 public static void main(String[] args) {
  Main thread = new Main();
  thread.start();
  // Дочекайтеся завершення потоку
  while(thread.isAlive()) {
  System.out.println("Waiting...");
 }
 // Оновіть суму та надрукуйте її значення
 System.out.println("Main: " + amount);
 amount++;
 System.out.println("Main: " + amount);
 }
 public void run() {
  amount++;
 }
}
Спробуйте самі »

УВАГА! Статті нижче ↓ створені за допомогою штучного інтелекту!

Урок від Monika (ChatGPT)

Вступ до потоків у Java

Багатопотоковість є важливою концепцією сучасної розробки програмного забезпечення. Це дозволяє програмі виконувати кілька завдань одночасно, таким чином покращуючи загальну продуктивність і швидкість реагування програми. Java є однією з найпопулярніших мов програмування, яка підтримує багатопотоковість. У цій статті ми обговоримо потоки в Java та те, як їх можна використовувати для створення паралельних програм.

Що таке потік?

Потік — це легкий підпроцес, який виконується одночасно з іншими потоками в програмі. Кожен потік має власний стек викликів, але вони спільно використовують той самий простір пам’яті. Це означає, що кілька потоків можуть отримувати доступ до одних і тих же даних і одночасно змінювати їх. Потоки можна використовувати для одночасного виконання кількох завдань, наприклад обробки введених даних користувачами, виконання фонових завдань або виконання трудомістких операцій.

Створення потоків у Java

Java надає два способи створення потоків: реалізувавши інтерфейс Runnable або розширивши клас Thread. Інтерфейс Runnable визначає єдиний метод run(), який містить код для виконання потоком. Клас Thread надає методи для створення, запуску та зупинки потоків.

Створення потоків за допомогою інтерфейсу Runnable

Щоб створити потік за допомогою інтерфейсу Runnable, вам потрібно реалізувати інтерфейс Runnable і перевизначити його метод run(). Ось приклад:

public class MyRunnable implements Runnable {
  public void run() {
    // код, який буде виконано потоком
  }
}

// Створення та запуск потоку
Thread thread = new Thread(new MyRunnable());
thread.start();
}

Створення потоків за допомогою класу Thread

Щоб створити потік за допомогою класу Thread, вам потрібно розширити клас Thread і перевизначити його метод run(). Ось приклад:

public class MyThread extends Thread {
  public void run() {
    // код, який буде виконано потоком
  }
}

// Створення та запуск потоку
MyThread thread = new MyThread();
thread.start();
}

Стан потоку

Потік може перебувати в одному з кількох станів у будь-який момент часу. Можливі стани потоку в Java:

 • Новий: коли потік створено, але ще не розпочато.
 • Виконуваний: коли потік готовий до запуску, але наразі не виконується.
 • Виконується: коли потік зараз виконується.
 • Заблоковано: коли потік очікує зняття блокування монітора.
 • Очікування: коли потік нескінченно чекає, поки інший потік виконає певну дію.
 • Часоване очікування: коли потік очікує, поки інший потік виконає певну дію протягом визначеного періоду часу.
 • Припинено: коли потік завершив своє виконання або був припинений передчасно.

Синхронізація

Коли кілька потоків отримують доступ до спільних даних одночасно, це може призвести до конкуренції та інших проблем із синхронізацією. Щоб запобігти цим проблемам, Java надає механізми синхронізації, які дозволяють потокам координувати свій доступ до спільних даних.

Синхронізовані блоки

Синхронізований блок – це блок коду, який одночасно виконується лише одним потоком. Щоб створити синхронізований блок, необхідно вказати об’єкт, який буде використовуватися як блокування. Ось приклад:

public class Counter {
  private int count;

  public synchronized void increment() {
    count++;
  }
}

У цьому прикладі метод increment() синхронізується за допомогою ключового слова synchronized. Це гарантує, що лише один потік може виконувати цей метод у будь-який момент часу.

Замки

Java також надає явні блокування, які можна використовувати для синхронізації доступу до спільних даних. Блокування забезпечують більшу гнучкість, ніж синхронізовані блоки, оскільки вони дозволяють більш детально контролювати синхронізацію.

Ось приклад використання блокувань у Java:

import java.util.concurrent.locks.Lock;
import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;

public class Counter {
  private int count;
  private Lock lock = new ReentrantLock();

  public void increment() {
    lock.lock();
    try {
      count++;
    } finally {
      lock.unlock();
    }
  }
}

У цьому прикладі ми використовуємо клас ReentrantLock для створення блокування, яке можна використовувати для синхронізації доступу до спільних даних. Ми отримуємо блокування за допомогою методу lock() і знімаємо його за допомогою методу unlock().

Висновок

Потоки є важливою концепцією сучасної розробки програмного забезпечення, і Java надає потужні інструменти для створення потоків і керування ними. У цій статті ми обговорили, як створювати потоки в Java за допомогою інтерфейсу Runnable і класу Thread. Ми також обговорили різні стани потоку та механізми синхронізації, які можна використовувати для запобігання проблемам синхронізації, коли кілька потоків одночасно отримують доступ до спільних даних. Маючи ці знання, ви зможете створювати паралельні програми на Java, які є ефективними, швидко реагують і не мають проблем із синхронізацією.

Урок від Bard (Google)

Потоки в Java

Що таке потік?

Потік — це легкий процес, який виконується в програмі. Він має власний стек, програмний лічильник і локальні змінні. Потоки можна використовувати для виконання кількох завдань одночасно, що може покращити продуктивність програми.

Як створити потік у Java?

Є два способи створити потік у Java:

 1. Розширити клас Thread: для цього потрібно створити клас, який розширює клас Thread і замінити метод run(). Метод run() містить код, який буде виконано потоком.
 2. Реалізація інтерфейсу Runnable: для цього ви повинні створити клас, який реалізує інтерфейс Runnable. Інтерфейс Runnable має єдиний метод run(), який містить код, який буде виконано потоком.

Початок потоку

Створивши потік, ви можете запустити його, викликавши метод start(). Метод start() створить новий потік виконання для цього потоку.

Приєднання до потоку

Якщо ви хочете дочекатися завершення виконання потоку, перш ніж продовжити, ви можете викликати метод join() для потоку. Метод join() блокуватиме поточний потік, доки вказаний потік не завершить виконання.

У наступному прикладі показано, як створити та запустити потік у Java:

public class MyThread extends Thread {
  @Override
  public void run() {
    System.out.println("Hello from the thread!");
  }
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    MyThread thread = new MyThread();
    thread.start();
  }
}

Виведе:

Hello from the thread!

Переваги використання потоків

Використання потоків у ваших програмах має кілька переваг:

 • Покращена продуктивність: потоки можна використовувати для виконання кількох завдань одночасно, що може покращити продуктивність вашої програми.
 • Швидкість реагування: можна використовувати потоки, щоб ваша програма реагувала на введення користувача, навіть коли виконуються інші завдання.
 • Модульність: потоки можна використовувати для модулювання вашого коду, полегшуючи його підтримку та налагодження.

Проблеми використання потоків

Існують також певні проблеми з використанням потоків у ваших програмах:

 • Паралелізм: потоки можуть взаємодіяти один з одним неочікуваним чином, що може призвести до проблем паралельності, таких як умови змагання та взаємоблокування.
 • Накладні витрати на продуктивність: створення потоків і керування ними може мати накладні витрати на продуктивність, тому важливо використовувати їх з розумом.

Поради щодо ефективного використання потоків

Ось кілька порад щодо ефективного використання потоків:

 • Використовуйте потоки лише за потреби: не зловживайте потоками, оскільки це може призвести до проблем із продуктивністю та паралельністю.
 • Визначте завдання, які можна виконувати незалежно: під час використання потоків важливо визначити завдання, які можна виконувати незалежно. Це допоможе уникнути проблем паралельного виконання.
 • Використовуйте синхронізацію для захисту спільних даних: якщо двом або більше потокам потрібен доступ до одних і тих самих даних, ви повинні використовувати синхронізацію, щоб захистити дані від пошкодження.
 • Використовуйте пули потоків для керування своїми потоками: пул потоків – це набір потоків, які можна повторно використовувати для виконання завдань. Використання пулу потоків може допомогти покращити продуктивність і масштабованість вашої програми.

Висновок

Потоки — це потужний інструмент, який можна використовувати для покращення продуктивності, швидкодії та модульності ваших програм Java. Однак важливо обережно використовувати потоки, щоб уникнути проблем паралельного виконання та накладних витрат на продуктивність.