НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування Java. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Java Створення та запис у файли


Створити файл

Щоб створити файл у Java, ви можете використати метод createNewFile(). Цей метод повертає логічне значення: true, якщо файл було успішно створено, і false, якщо файл уже існує. Зверніть увагу, що метод укладено в блок try...catch. Це необхідно, тому що це створює IOException, якщо виникає помилка (якщо файл не може бути створений з якоїсь причини):

Приклад

import java.io.File;  // Імпорт класу File
import java.io.IOException;  // Імпорт класу IOException для обробки помилок

public class CreateFile {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      File myObj = new File("filename.txt");
      if (myObj.createNewFile()) {
        System.out.println("Файл створено: " + myObj.getName());
      } else {
        System.out.println("Файл уже існує.");
      }
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Виникла помилка.");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Виведення буде:

Файл створено: filename.txt
Виконати приклад »

Щоб створити файл у певному каталозі (потрібен дозвіл), укажіть шлях до файлу та використовуйте подвійні зворотні косі риски, щоб екранувати символ "\" (для Windows). На Mac і Linux ви можете просто написати шлях, наприклад: /Users/name/filename.txt

Приклад

File myObj = new File("C:\\Users\\MyName\\filename.txt");
Виконати приклад »

Записати у файл

У наступному прикладі ми використовуємо клас FileWriter разом із його методом write() для запису якогось тексту до файлу, який ми створили у прикладі вище. Зауважте, що коли ви завершите запис у файл, ви повинні закрити його за допомогою методу close():

Приклад

import java.io.FileWriter;   // Імпорт класу FileWriter
import java.io.IOException;  // Імпорт класу IOException для обробки помилок

public class WriteToFile {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      FileWriter myWriter = new FileWriter("filename.txt");
      myWriter.write("Файли в Java можуть бути складними, але досить веселими!");
      myWriter.close();
      System.out.println("Успішно записано у файл.");
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Виникла помилка.");
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Виведення буде:

Успішно записано у файл.
Виконати приклад »

Щоб прочитати файл вище, перейдіть до розділу Java Читати файли.