НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування Java. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Java Коментарі


Java Коментарі

Коментарі можна використовувати, щоб пояснити код Java і зробити його більш читабельним. Його також можна використовувати для запобігання виконанню під час тестування альтернативного коду.


Однорядкові коментарі в Java

Однорядкові коментарі в Java починаються з двох скісних рисок (//).

Будь-який текст між рисками // та кінцем рядка ігнорується Java (не буде виконано).

У цьому прикладі використовується однорядковий коментар перед рядком коду:

Приклад

// Це коментар
System.out.println("Hello World");
Спробуйте самі »

У цьому прикладі використовується однорядковий коментар у кінці рядка коду:

Приклад

System.out.println("Hello World"); // Це коментар
Спробуйте самі »

Багаторядкові коментарі в Java

Багаторядкові коментарі в Java починаються із /* і закінчуються */.

Будь-який текст між /* та */ ігноруватиметься Java.

У цьому прикладі для пояснення коду використовується багаторядковий коментар (блок коментарів):

Приклад

/* Код нижче надрукує слова Hello World
на екран, і це прикольно */
System.out.println("Hello World");
Спробуйте самі »

Одно- або багаторядкові коментарі? Що використовувати?

Ви вирішуєте, що використовувати. Зазвичай ми використовуємо // для коротких коментарів та /* */ для довших.


Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Вставте відсутню частину, щоб створити два типи коментарів.

 Це однорядковий коментар
 Це багаторядковий коментар