НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування Java. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Java Числа


Числа

Примітивні типи чисел поділяються на дві групи:

Цілі типи зберігають цілі числа, додатні чи від’ємні (наприклад, 123 або -456), без десяткових знаків. Дійсні типи: byte, short, int та long. Який тип слід використовувати, залежить від числового значення.

Типи з плаваючою комою представляють числа з дробовою частиною, яка містить один або більше десяткових знаків. Є два типи: float та double.

Незважаючи на те, що в Java є багато числових типів, найчастіше для чисел використовуються int (для цілих чисел) і double (для чисел з плаваючою комою). Однак ми опишемо їх усі, коли ви продовжите читати.


Цілі типи

Byte

Тип даних byte може зберігати цілі числа від -128 до 127. Його можна використовувати замість int або інші цілі типи для збереження пам’яті, якщо ви впевнені, що значення буде в межах -128 та 127:

Приклад

byte myNum = 100;
System.out.println(myNum);
Спробуйте самі »

Short

Тип даних short може зберігати цілі числа від -32768 до 32767:

Приклад

short myNum = 5000;
System.out.println(myNum);
Спробуйте самі »

Int

Тип даних int може зберігати цілі числа від -2147483648 до 2147483647. Загалом, і в нашому посібнику тип даних int є кращим типом даних, коли ми створюємо змінні з числовим значенням.

Приклад

int myNum = 100000;
System.out.println(myNum);
Спробуйте самі »

Long

Тип даних long може зберігати цілі числа від -9223372036854775808 до 9223372036854775807. Це використовується, коли int недостатньо велике для збереження значення. Зауважте, що значення слід закінчувати літерою "L":

Приклад

long myNum = 15000000000L;
System.out.println(myNum);
Спробуйте самі »

Типи з плаваючою комою

Використовуйте тип із плаваючою комою щоразу, коли вам потрібне число з десятковою комою, наприклад 9.99 або 3.14515.

Типи даних float і double можуть зберігати дробові числа. Зауважте, що ви повинні закінчувати значення літерою "f" для числа з плаваючою точкою та "d" для подвійних значень:

Float Приклад

float myNum = 5.75f;
System.out.println(myNum);
Спробуйте самі »

Double Приклад

double myNum = 19.99d;
System.out.println(myNum);
Спробуйте самі »

Використовувати float чи double?

Точність значення з плаваючою комою вказує, скільки цифр значення може мати після коми. Точність float становить лише шість або сім десяткових цифр, тоді як змінні double мають точність приблизно 15 цифр. Тому для більшості обчислень безпечніше використовувати double.

Наукові цифри

Число з плаваючою комою також може бути науковим числом із буквою "e", яка вказує на ступінь 10:

Приклад

float f1 = 35e3f;
double d1 = 12E4d;
System.out.println(f1);
System.out.println(d1);
Спробуйте самі »