НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування Java. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Java Рядкові методи


Усі рядкові методи

Клас String має набір вбудованих методів, які можна використовувати для рядків.

Метод Опис Тип повернення
charAt() Повертає символ за вказаним індексом (позицією) char
codePointAt() Повертає Юнікод символу за вказаним індексом int
codePointBefore() Повертає Юнікод символу перед вказаним індексом int
codePointCount() Повертає кількість значень Unicode, знайдених у рядку int
compareTo() Лексикографічно порівнює два рядки int
compareToIgnoreCase() Лексикографічно порівнює два рядки, ігноруючи регістр int
concat() Додає рядок до кінця іншого рядка String
contains() Перевіряє, чи містить рядок послідовність символів boolean
contentEquals() Перевіряє, чи містить рядок ту саму послідовність символів указаного CharSequence або StringBuffer boolean
copyValueOf() Повертає рядок, який представляє символи масиву символів String
endsWith() Перевірте, чи закінчується рядок вказаним символом(ами) boolean
equals() Порівнює два рядки. Повертає true, якщо рядки рівні, і false, якщо ні boolean
equalsIgnoreCase() Порівнює два рядки, ігноруючи регістр boolean
format() Повертає відформатований рядок, використовуючи вказану мову, рядок формату та аргументи String
getBytes() Кодує цей рядок у послідовність байтів за допомогою названого набору символів, зберігаючи результат у новому масиві байтів byte[]
getChars() Копіює символи з рядка в масив символів void
hashCode() Повертає хеш-код рядка int
indexOf() Повертає позицію першого знайденого входження вказаних символів у рядку int
intern() Повертає канонічне представлення рядкового об’єкта String
isEmpty() Перевіряє, чи порожній рядок boolean
lastIndexOf() Повертає позицію останнього знайденого входження вказаних символів у рядку int
length() Повертає довжину вказаного рядка int
matches() Шукає в рядку збіг із регулярним виразом і повертає збіги boolean
offsetByCodePoints() Повертає індекс у цьому рядку, який зсувається відносно заданого індексу на кодові точки codePointOffset int
regionMatches() Перевіряє, чи рівні дві області рядків boolean
replace() Шукає в рядку вказане значення та повертає новий рядок, де вказані значення замінені String
replaceFirst() Замінює перше входження підрядка, який відповідає даному регулярному виразу, на дану заміну String
replaceAll() Замінює кожен підрядок цього рядка, який відповідає даному регулярному виразу, на дану заміну String
split() Розбиває рядок на масив підрядків String[]
startsWith() Перевіряє, чи починається рядок із зазначених символів boolean
subSequence() Повертає нову послідовність символів, яка є підпослідовністю цієї послідовності CharSequence
substring() Повертає новий рядок, який є підрядком зазначеного рядка String
toCharArray() Перетворіть цей рядок на новий масив символів char[]
toLowerCase() Перетворює рядок на малі літери String
toString() Повертає значення об’єкта String String
toUpperCase() Перетворює рядок на літери верхнього регістру String
trim() Видаляє пробіли з обох кінців рядка String
valueOf() Повертає рядкове представлення вказаного значення String