НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування Java. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Java Ідентифікатори


Ідентифікатори

Усі змінні Java мають бути ідентифіковані за допомогою унікальних імен.

Ці унікальні імена називаються ідентифікаторами.

Ідентифікатори можуть бути короткими іменами (наприклад, x та y) або більш описовими іменами (age (вік), sum (сума), totalVolume (загальний обсяг)).

Примітка. Рекомендується використовувати описові назви, щоб створити зрозумілий і підтримуваний код:

Приклад

// Добре
int minutesPerHour = 60;

// OK, але не так легко зрозуміти що m є насправді
int m = 60;
Спробуйте самі »

Загальні правила іменування змінних такі:

  • Імена можуть містити літери, цифри, підкреслення та знаки долара
  • Імена мають починатися з літери
  • Імена мають починатися з малої літери та не можуть містити пробіли
  • Імена також можуть починатися з $ та _ (але ми не будемо використовувати їх у цьому посібнику)
  • Імена чутливі до регістру ("myVar" та "myvar" є різними змінними)
  • Зарезервовані слова (наприклад, ключові слова Java, наприклад int або boolean) не можна використовувати як імена