НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування Java. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Java Класи-обгортки


Java Класи-обгортки

Класи-обгортки забезпечують спосіб використання примітивних типів даних (int, boolean тощо) як об’єктів.

У таблиці нижче показано примітивний тип і еквівалентний клас обгортки:

Примітивний тип даних Клас обгортки
byte Byte
short Short
int Integer
long Long
float Float
double Double
boolean Boolean
char Character

Іноді потрібно використовувати класи-обгортки, наприклад, під час роботи з об’єктами колекції, такими як ArrayList, де не можна використовувати примітивні типи (список може зберігати лише об’єкти):

Приклад

ArrayList<int> myNumbers = new ArrayList<int>(); // Недійсний
ArrayList<Integer> myNumbers = new ArrayList<Integer>(); // Дійсний
Спробуйте самі »

Створення об’єктів-обгорток

Щоб створити об’єкт обгортки, використовуйте клас обгортки замість примітивного типу. Щоб отримати значення, ви можете просто надрукувати об’єкт:

Приклад

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Integer myInt = 5;
    Double myDouble = 5.99;
    Character myChar = 'A';
    System.out.println(myInt);
    System.out.println(myDouble);
    System.out.println(myChar);
  }
}
Спробуйте самі »

Оскільки ви зараз працюєте з об’єктами, ви можете використовувати певні методи для отримання інформації про конкретний об’єкт.

Наприклад, такі методи використовуються для отримання значення, пов’язаного з відповідним об’єктом обгортки: intValue(), byteValue(), shortValue(), longValue(), floatValue(), doubleValue(), charValue(), booleanValue().

Цей приклад виведе той самий результат, що й приклад вище:

Приклад

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Integer myInt = 5;
    Double myDouble = 5.99;
    Character myChar = 'A';
    System.out.println(myInt.intValue());
    System.out.println(myDouble.doubleValue());
    System.out.println(myChar.charValue());
  }
}
Спробуйте самі »

Іншим корисним методом є метод toString(), який використовується для перетворення об’єктів обгортки на рядки.

У наступному прикладі ми перетворюємо Integer на String і використовуємо length() метод класу String для виведення довжини "рядка":

Приклад

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Integer myInt = 100;
    String myString = myInt.toString();
    System.out.println(myString.length());
  }
}
Спробуйте самі »