НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування Java. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Java Атрибути класу


Java Атрибути класу

У попередньому розділі ми використовували термін "змінна" для x у прикладі (як показано нижче). Насправді це атрибут класу. Або ви можете сказати, що атрибути класу є змінними всередині класу:

Приклад

Створіть клас під назвою Main із двома атрибутами: x та y:

public class Main {
  int x = 5;
  int y = 3;
}

Іншим терміном для атрибутів класу є поля.


Доступ до атрибутів

Ви можете отримати доступ до атрибутів, створивши об’єкт класу та використовуючи синтаксис крапок (.):

У наступному прикладі буде створено об’єкт класу Main із назвою myObj. Ми використовуємо атрибут x об’єкта, щоб надрукувати його значення:

Приклад

Створіть об’єкт під назвою myObj і надрукуйте значення x:

public class Main {
  int x = 5;

  public static void main(String[] args) {
    Main myObj = new Main();
    System.out.println(myObj.x);
  }
}
Спробуйте самі »

Змінити атрибути

Ви також можете змінювати значення атрибутів:

Приклад

Установіть значення x на 40:

public class Main {
  int x;

  public static void main(String[] args) {
    Main myObj = new Main();
    myObj.x = 40;
    System.out.println(myObj.x);
  }
}
Спробуйте самі »

Або замініть існуючі значення:

Приклад

Змініть значення x на 25:

public class Main {
  int x = 10;

  public static void main(String[] args) {
    Main myObj = new Main();
    myObj.x = 25; // x is now 25
    System.out.println(myObj.x);
  }
}
Спробуйте самі »

Якщо ви не хочете мати можливість перевизначати існуючі значення, оголосіть атрибут як final:

Приклад

public class Main {
  final int x = 10;

  public static void main(String[] args) {
    Main myObj = new Main();
    myObj.x = 25; // спричинить помилку: неможливо призначити значення фінальної змінної
    System.out.println(myObj.x);
  }
}
Спробуйте самі »

Ключове слово final корисне, якщо ви хочете, щоб змінна завжди зберігала те саме значення, наприклад PI (3.14159...).

Ключове слово final називається "модифікатор". Ви дізнаєтесь більше про це в розділі Java Модифікатори.


Кілька об’єктів

Якщо ви створюєте кілька об’єктів одного класу, ви можете змінити значення атрибутів в одному об’єкті, не впливаючи на значення атрибутів в іншому:

Приклад

Змініть значення x на 25 у myObj2 і залиште x в myObj1 без змін:

public class Main {
  int x = 5;

  public static void main(String[] args) {
    Main myObj1 = new Main();  // Об’єкт 1
    Main myObj2 = new Main();  // Об’єкт 2
    myObj2.x = 25;
    System.out.println(myObj1.x);  // Виведення 5
    System.out.println(myObj2.x);  // Виведення 25
  }
}
Спробуйте самі »

Кілька атрибутів

Ви можете вказати скільки завгодно атрибутів:

Приклад

public class Main {
  String fname = "John";
  String lname = "Doe";
  int age = 24;

  public static void main(String[] args) {
    Main myObj = new Main();
    System.out.println("Name: " + myObj.fname + " " + myObj.lname);
    System.out.println("Age: " + myObj.age);
  }
}
Спробуйте самі »

Наступний розділ навчить вас, як створювати методи класу та як отримати до них доступ за допомогою об’єктів.