НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування Java. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Java Методи класу


Java Методи класу

З розділу Методи Java ви дізналися, що методи оголошуються в класі та використовуються для виконання певних дій:

Приклад

Створіть метод під назвою myMethod() у Main:

public class Main {
  static void myMethod() {
    System.out.println("Hello World!");
  }
}

myMethod() друкує текст (дію), коли його викликають. Щоб викликати метод, напишіть назву методу, а потім дві дужки () та крапку з комою ;

Приклад

Всередині main викликається myMethod():

public class Main {
  static void myMethod() {
    System.out.println("Hello World!");
  }

  public static void main(String[] args) {
    myMethod();
  }
}

// Виведе "Hello World!"
Спробуйте самі »

Статичні (static) та публічні (public)

Ви часто бачите програми Java, які мають атрибути та методи static або public.

У прикладі вище ми створили static метод, що означає, що до нього можна отримати доступ без створення об’єкта класу, на відміну від методу public, до якого можуть отримати доступ лише об’єкти:

Приклад

Приклад для демонстрації відмінностей між static та public методів:

public class Main {
  // Статичний метод
  static void myStaticMethod() {
    System.out.println("Статичні методи можна викликати без створення об’єктів");
  }

  // Публічний метод
  public void myPublicMethod() {
    System.out.println("Публічні методи необхідно викликати під час створення об’єктів");
  }

  // Main метод
  public static void main(String[] args) {
    myStaticMethod(); // Викличте статичний метод
    // myPublicMethod(); Це призведе до компіляції помилки

    Main myObj = new Main(); // Створіть об’єкт Main
    myObj.myPublicMethod(); // Викличте публічний метод для об’єкта
  }
}
Спробуйте самі »

Примітка: Ви дізнаєтесь більше про ці ключові слова (так звані модифікатори) у розділі Java Модифікатори.


Методи доступу з об’єктом

Приклад

Створіть об’єкт Car під назвою myCar. Викличте методи fullThrottle() та speed() на myCar і запустіть програму:

// Створіть клас Main
public class Main {
 
  // Створіть метод fullThrottle()
  public void fullThrottle() {
    System.out.println("Машина їде так швидко, як тільки може!");
  }

  // Створіть метод speed() і додайте параметр
  public void speed(int maxSpeed) {
    System.out.println("Максимальна швидкість: " + maxSpeed);
  }

  // Всередині main викличте методи об’єкта myCar
  public static void main(String[] args) {
    Main myCar = new Main();   // Створіть об’єкт myCar
    myCar.fullThrottle();      // Викличте метод fullThrottle()
    myCar.speed(200);          // Викличте метод speed()
  }
}

// Машина їде так швидко, як тільки може!
// Максимальна швидкість: 200
Спробуйте самі »

Пояснення прикладу

1) Ми створили спеціальний клас Main із ключовим словом class.

2) Ми створили методи fullThrottle() та speed() в Main класі.

3) Методи fullThrottle() та speed() виведуть деякий текст, коли їх викликають.

4) Метод speed() приймає параметр int під назвою maxSpeed - ми будемо використовувати це в 8).

5) Щоб використовувати клас Main і його методи, нам потрібно створити об’єкт клас Main.

6) Потім перейдіть до методу main(), який, як ви вже знаєте, є вбудованим методом Java, який запускає вашу програму (будь-який код у main виконується).

7) Використовуючи ключове слово new, ми створили об’єкт із назвою myCar.

8) Потім ми викликаємо методи fullThrottle() та speed() в myCar і запускаємо програму, використовуючи ім’я об’єкта (myCar), а потім крапку (.), після чого йде назва методу (fullThrottle(); та speed(200);). Зверніть увагу, що ми додаємо параметр int 200 у метод speed().

Пам’ятайте, що...

Крапка (.) використовується для доступу до атрибутів і методів об’єкта.

Щоб викликати метод у Java, напишіть ім’я методу, а потім у дужках () і крапку з комою (;).

Клас повинен мати відповідну назву файлу (клас Main та файл Main.java).


Використання кількох класів

Як ми зазначали в розділі Java Класи, гарною практикою є створення об’єкта класу та доступ до нього в іншому класі.

Пам’ятайте, що ім’я файлу Java має відповідати імені класу. У цьому прикладі ми створили два файли в одному каталозі:

  • Main.java
  • Second.java

Main.java

public class Main {
  public void fullThrottle() {
    System.out.println("Машина їде так швидко, як тільки може!");
  }

  public void speed(int maxSpeed) {
    System.out.println("Максимальна швидкість: " + maxSpeed);
  }
}

Second.java

class Second {
  public static void main(String[] args) {
    Main myCar = new Main();     // Створіть об’єкт myCar
    myCar.fullThrottle();      // Викличте метод fullThrottle()
    myCar.speed(200);          // Викличте метод speed()
  }
}

Коли обидва файли скомпільовано:

C:\Users\Your Name>javac Main.java
C:\Users\Your Name>javac Second.java

Запустіть файл Second.java:

C:\Users\Your Name>java Second

І виведення буде:

Машина їде так швидко, як тільки може!
Максимальна швидкість: 200
Спробуйте самі »