НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP - AJAX та MySQL


AJAX може використовуватись для інтерактивної комунікації з базою даних.


Приклад AJAX бази даних

Наступний приклад продемонструє, як вебсторінка може отримати інформацію з бази даних за допомогою AJAX:

Приклад


Тут буде вказано інформацію про особу...

Пояснення прикладу - База даних MySQL

Таблиця бази даних, яку ми використовуємо у прикладі вище, виглядає так:

id FirstName LastName Age Hometown Job
1 Peter Griffin 41 Quahog Brewery
2 Lois Griffin 40 Newport Piano Teacher
3 Joseph Swanson 39 Quahog Police Officer
4 Glenn Quagmire 41 Quahog Pilot

Пояснення прикладу

У наведеному вище прикладі, коли користувач вибирає особу зі спадного списку вище, функція "showUser()" виконується.

Функція запускається подією onchange.

Це HTML код:

Приклад

<html>
<head>
<script>
function showUser(str) {
  if (str == "") {
    document.getElementById("txtHint").innerHTML = "";
    return;
  } else {
    var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    xmlhttp.onreadystatechange = function() {
      if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
        document.getElementById("txtHint").innerHTML = this.responseText;
      }
    };
    xmlhttp.open("GET","getuser.php?q="+str,true);
    xmlhttp.send();
  }
}
</script>
</head>
<body>

<form>
<select name="users" onchange="showUser(this.value)">
  <option value="">Select a person:</option>
  <option value="1">Peter Griffin</option>
  <option value="2">Lois Griffin</option>
  <option value="3">Joseph Swanson</option>
  <option value="4">Glenn Quagmire</option>
  </select>
</form>
<br>
<div id="txtHint"><b>Тут буде вказано інформацію про особу...</b></div>

</body>
</html>
Виконати приклад »

Пояснення коду:

Спочатку перевірте, чи вибрано особу. Якщо жодна особа не вибрана (str == ""), очистіть вміст txtHint і вийдіть із функції. Якщо вибрано особу, виконайте наступне:

  • Створити об’єкт XMLHttpRequest
  • Створити функцію, яка буде виконана, коли відповідь сервера буде готова
  • Надіслати запит у файл на сервері
  • Зверніть увагу, що параметр (q) додається до URL-адреси (з вмістом спадного списку)

PHP файл

Сторінка на сервері, викликана JavaScript вище, є файлом PHP під назвою "getuser.php".

Вихідний код у "getuser.php" виконує запит до бази даних MySQL і повертає результат у таблиці HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
}

table, td, th {
  border: 1px solid black;
  padding: 5px;
}

th {text-align: left;}
</style>
</head>
<body>

<?php
$q = intval($_GET['q']);

$con = mysqli_connect('localhost','peter','abc123','my_db');
if (!$con) {
  die('Не вдалося підключитися: ' . mysqli_error($con));
}

mysqli_select_db($con,"ajax_demo");
$sql="SELECT * FROM user WHERE id = '".$q."'";
$result = mysqli_query($con,$sql);

echo "<table>
<tr>
<th>Firstname</th>
<th>Lastname</th>
<th>Age</th>
<th>Hometown</th>
<th>Job</th>
</tr>";
while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
  echo "<tr>";
  echo "<td>" . $row['FirstName'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['LastName'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['Age'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['Hometown'] . "</td>";
  echo "<td>" . $row['Job'] . "</td>";
  echo "</tr>";
}
echo "</table>";
mysqli_close($con);
?>
</body>
</html>

Пояснення: коли запит надсилається з JavaScript у файл PHP, відбувається таке:

  1. PHP відкриває підключення до сервера MySQL
  2. Потрібну особу знайдено
  3. Таблиця HTML створюється, заповнюється даними та надсилається назад до заповнювача "txtHint"

Примітка. Прикладі працюють лише на сервері з підтримкою PHP.