НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Змінні


Що таке змінні?

Змінні - це "контейнери" для зберігання інформації.


Створення (Оголошення) PHP змінних

В PHP змінні починаються зі знаку $, після чого йде ім’я змінної:

Приклад

<?php
$txt = "Hello world!";
$x = 5;
$y = 10.5;
?>
Спробуйте самі »

Після виконання наведених вище операторів змінна $txt зберігатиме значення Hello world!, змінна $x зберігатиме значення 5, а змінна $y зберігатиме значення 10.5.

Примітка: Коли ви присвоюєте текстове значення змінній, візьміть це значення в лапки.

Примітка: На відміну від інших мов програмування, PHP не має команди для оголошення змінної. Вона створюється в той момент, коли ви вперше призначаєте їй значення.

Думайте про змінні як про контейнери для зберігання даних.


PHP Змінні

Змінна може мати коротку назву (наприклад, x та y) або більш описову назву (age, carname, total_volume).

Правила для змінних PHP:

  • Змінна починається зі знака $, після якого йде назва змінної
  • Ім’я змінної має починатися з літери або символу підкреслення
  • Назва змінної не може починатися з числа
  • Назва змінної може містити лише буквенно-цифрові символи та підкреслення (A–z, 0–9 та _ )
  • Назви змінних чутливі до регістру ($age та $AGE - це дві різні змінні)

Пам’ятайте, що імена PHP змінних чутливі до регістру!


Виведення змінних

PHP інструкція echo часто використовується для виведення даних на екран.

У наступному прикладі показано, як вивести текст і змінну:

Приклад

<?php
$txt = "W3Schools.com";
echo "I love $txt!";
?>
Спробуйте самі »

У наступному прикладі буде отримано той самий результат, що й у прикладі вище:

Приклад

<?php
$txt = "W3Schools.com";
echo "I love " . $txt . "!";
?>
Спробуйте самі »

У наступному прикладі виведеться сума двох змінних:

Приклад

<?php
$x = 5;
$y = 4;
echo $x + $y;
?>
Спробуйте самі »

Примітка: У наступному розділі ви дізнаєтесь більше про інструкцію echo та про те, як вивести дані на екран.


PHP — це мова вільного типу

Зверніть увагу, що у наведеному вище прикладі нам не потрібно було повідомляти PHP, до якого типу даних належить змінна.

PHP автоматично пов’язує тип даних зі змінною залежно від її значення. Оскільки типи даних не встановлені в строгому сенсі, ви можете робити такі дії, як додавання рядка до цілого числа, не викликаючи помилки.

У PHP 7 було додано оголошення типів. Це дає можливість вказати тип даних, очікуваний під час оголошення функції, і, увімкнувши сувору вимогу (strict requirement), викличе "Fatal Error" ("Фатальну помилку") через невідповідність типу.

Ви дізнаєтесь більше про strict та non-strict вимоги та оголошення типів даних в розділі PHP Функції на нашому сайті W3Schools українською.