НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Функції обробки змінних


PHP Функції обробки змінних

Функції обробки змінних PHP є частиною ядра PHP. Для використання цих функцій не потрібна установка.

Функція Опис
boolval() Повертає логічне значення змінної
debug_zval_dump() Скидає рядкове представлення внутрішнього значення zend для виведення
doubleval() Псевдонім floatval()
empty() Перевіряє, чи порожня змінна
floatval() Повертає значення float змінної
get_defined_vars() Повертає всі визначені змінні у вигляді масиву
get_resource_type() Повертає тип ресурсу
gettype() Повертає тип змінної
intval() Повертає ціле значення змінної
is_array() Перевіряє, чи є змінна масивом
is_bool() Перевіряє, чи є змінна логічним значенням
is_callable() Перевіряє, чи вміст змінної можна викликати як функцію
is_countable() Перевіряє, чи є вміст змінної обчислюваним значенням
is_double() Псевдонім is_float()
is_float() Перевіряє, чи має змінна тип float
is_int() Перевіряє, чи має змінна тип integer
is_integer() Псевдонім is_int()
is_iterable() Перевіряє, чи є вміст змінної ітерованим значенням
is_long() Псевдонім is_int()
is_null() Перевіряє, чи змінна має значення NULL
is_numeric() Перевіряє, чи є змінна числом чи числовим рядком
is_object() Перевіряє, чи є змінна об’єктом
is_real() Псевдонім is_float()
is_resource() Перевіряє, чи є змінна ресурсом
is_scalar() Перевіряє, чи є змінна скаляром
is_string() Перевіряє, чи має змінна тип string
isset() Перевіряє, чи встановлено змінну (оголошено, а не NULL)
print_r() Друкує інформацію про змінну у зрозумілий спосіб
serialize() Перетворює представлення значення, яке можна зберегти
settype() Перетворює змінну в певний тип
strval() Повертає рядкове значення змінної
unserialize() Перетворює серіалізовані дані назад у фактичні дані
unset() Скасовує змінну
var_dump() Виводить інформацію про одну або декілька змінних
var_export() Повертає структуровану інформацію (дійсний код PHP) про змінну