НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Приклад - AJAX Опитування


AJAX Опитування

Наступний приклад демонструє опитування, де результат показується без перезавантаження.

Вам подобаються PHP та AJAX?

Так:
Ні:

Пояснення прикладу - HTML сторінка

Коли користувач вибирає опцію вище, функція "getVote()" виконується. Функція запускається подією "onclick":

<html>
<head>
<script>
function getVote(int) {
  var xmlhttp=new XMLHttpRequest();
  xmlhttp.onreadystatechange=function() {
    if (this.readyState==4 && this.status==200) {
      document.getElementById("poll").innerHTML=this.responseText;
    }
  }
  xmlhttp.open("GET","poll_vote.php?vote="+int,true);
  xmlhttp.send();
}
</script>
</head>
<body>

<div id="poll">
<h3>Do you like PHP and AJAX so far?</h3>
<form>
Yes: <input type="radio" name="vote" value="0" onclick="getVote(this.value)"><br>
No: <input type="radio" name="vote" value="1" onclick="getVote(this.value)">
</form>
</div>

</body>
</html>

Функція getVote() робить наступне:

  • Створити об’єкт XMLHttpRequest
  • Створити функцію, яка буде виконана, коли відповідь сервера буде готова
  • Надіслати запит у файл на сервері
  • Зверніть увагу, що до URL-адреси додано параметр (голосування) (зі значенням опції "так" або "ні")

PHP файл

Сторінка на сервері, викликана JavaScript вище, є файлом PHP під назвою "poll_vote.php":

<?php
$vote = $_REQUEST['vote'];

//отримати вміст текстового файлу
$filename = "poll_result.txt";
$content = file($filename);

//помістити вміст у масив
$array = explode("||", $content[0]);
$yes = $array[0];
$no = $array[1];

if ($vote == 0) {
  $yes = $yes + 1;
}
if ($vote == 1) {
  $no = $no + 1;
}

//вставити голоси в текстовий файл
$insertvote = $yes."||".$no;
$fp = fopen($filename,"w");
fputs($fp,$insertvote);
fclose($fp);
?>

<h2>Результат:</h2>
<table>
<tr>
<td>Yes:</td>
<td><img src="poll.gif"
width='<?php echo(100*round($yes/($no+$yes),2)); ?>'
height='20'>
<?php echo(100*round($yes/($no+$yes),2)); ?>%
</td>
</tr>
<tr>
<td>No:</td>
<td><img src="poll.gif"
width='<?php echo(100*round($no/($no+$yes),2)); ?>'
height='20'>
<?php echo(100*round($no/($no+$yes),2)); ?>%
</td>
</tr>
</table>

Значення надсилається з JavaScript, і відбувається таке:

  1. Отримати вміст "poll_result.txt" файл
  2. Помістити вміст файлу в змінні та додати одну до вибраної змінної
  3. Записати результат у файл "poll_result.txt"
  4. Вивести графічне представлення результату опитування

Текстовий файл

Текстовий файл (poll_result.txt) - це те, де ми зберігаємо дані з опитування.

Він зберігається подібно до цього:

0||0

Перше число представляє "Так" голоси, друге число представляє "Ні" голоси.

Примітка: Не забудьте дозволити веб-серверу редагувати текстовий файл. НЕ надавайте доступ усім, лише веб-серверу (PHP).