НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Функції мережі


PHP Мережа. Інтро

Мережні функції містять різноманітні мережеві функції та дозволяють керувати інформацією, надісланою вебсервером у браузер, до того, як буде надіслано будь-який інший вихід.


Інсталяція

Мережеві функції є частиною ядра PHP. Для використання цих функцій не потрібна установка.


PHP Функції мережі

Функція Опис
checkdnsrr() Перевіряє записи DNS на тип, що відповідає хосту
closelog() Закриває підключення системного реєстратора
define_syslog_variables() Застаріло та видалено в PHP 5.4. Ініціалізує змінні, що використовуються у функціях системного журналу
dns_check_record() Псевдонім checkdnsrr()
dns_get_mx() Псевдонім getmxrr()
dns_get_record() Отримує записи ресурсів DNS, пов’язані з указаним іменем хоста
fsockopen() Відкриває підключення через сокет домену Інтернет або Unix
gethostbyaddr() Повертає доменне ім’я для заданої IP-адреси
gethostbyname() Повертає адресу IPv4 для заданого імені домену/хоста
gethostbynamel() Повертає список адрес IPv4 для певного домену/імени хосту
gethostname() Повертає ім’я хоста
getmxrr() Повертає записи MX для вказаного імені хосту Інтернету
getprotobyname() Повертає номер протоколу для вказаного імені протоколу
getprotobynumber()      Повертає назву протоколу для заданого номера протоколу
getservbyname() Повертає номер порту для заданої Інтернет-послуги та протоколу
getservbyport() Повертає службу Інтернету для вказаного порту та протоколу
header_register_callback() Викликає функцію заголовка
header_remove() Видаляє заголовок HTTP, попередньо встановлений за допомогою функції header()
header() Надсилає необроблений HTTP-заголовок клієнту
headers_list() Повертає список заголовків відповідей для надсилання в браузер
headers_sent() Перевіряє, чи були надіслані заголовки
http_response_code() Встановлює або повертає код статусу відповіді HTTP
inet_ntop() Перетворює 32-розрядну адресу IPv4 або 128-розрядну IPv6 у читабельний формат
inet_pton() Перетворює читабельну IP-адресу в упакований 32-бітний формат IPv4 або 128-бітний IPv6
ip2long() Перетворює адресу IPv4 на довге ціле число
long2ip() Перетворює довгу цілу адресу на рядок у форматі IPv4
openlog() Відкриває підключення системного реєстратора
pfsockopen() Відкриває постійне з’єднання з Інтернетом або сокетом домену Unix
setcookie() Визначає файл cookie, який надсилається разом із рештою заголовків HTTP
setrawcookie() Визначає файл cookie (без кодування URL-адреси), який надсилається разом із рештою заголовків HTTP
socket_get_status() Псевдонім stream_get_meta_data()
socket_set_blocking() Псевдонім stream_set_blocking()
socket_set_timeout() Псевдонім stream_set_timeout()
syslog() Створює повідомлення системного журналу