НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP MySQL Отримати останній вставлений ID


Отримати ID останнього вставленого запису

Якщо ми виконуємо INSERT або UPDATE для таблиці з полем AUTO_INCREMENT, ми можемо негайно отримати ідентифікатор останнього вставленого/оновленого запису.

У таблиці "MyGuests" "id" стовпець є полем AUTO_INCREMENT:

CREATE TABLE MyGuests (
id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstname VARCHAR(30) NOT NULL,
lastname VARCHAR(30) NOT NULL,
email VARCHAR(50),
reg_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
)

Наступні приклади збігаються з прикладами з попередньої сторінки (PHP Вставити дані в MySQL), за винятком того, що ми додали один рядок коду для отримання ID останнього вставленого запису. Ми також повторюємо останній вставлений ID:

Приклад (MySQLi Об’єктно-орієнтований)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Створити підключення
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Перевірити підключення
if ($conn->connect_error) {
  die("Підключення не вдалося: " . $conn->connect_error);
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  $last_id = $conn->insert_id;
  echo "Новий запис успішно створено. Останній вставлений ID: " . $last_id;
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

Приклад (MySQLi Процедурний)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";

// Створити підключення
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Перевірити підключення
if (!$conn) {
  die("Підключення не вдалося: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  $last_id = mysqli_insert_id($conn);
  echo "Новий запис успішно створено. Останній вставлений ID: " . $last_id;
} else {
  echo "Error: " . $sql . "<br>" . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

Приклад (PDO)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
  // встановити режим помилки PDO у виняток
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
  VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";
  // використовуйте exec(), оскільки результати не повертаються
  $conn->exec($sql);
  $last_id = $conn->lastInsertId();
  echo "Новий запис успішно створено. Останній вставлений ID: " . $last_id;
} catch(PDOException $e) {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}

$conn = null;
?>