НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Створення бази даних MySQL


База даних містить одну або більше таблиць.

Щоб створити або видалити базу даних MySQL, вам знадобляться спеціальні привілеї CREATE.


Створити базу даних MySQL за допомогою MySQLi та PDO

Інструкція CREATE DATABASE використовується для створення бази даних у MySQL.

Наведені нижче приклади створюють базу даних під назвою "myDB":

Приклад (MySQLi Об’єктно-орієнтований)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Створити підключення
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);
// Перевірити підключення
if ($conn->connect_error) {
  die("Підключення не вдалося: " . $conn->connect_error);
}

// Створити базу даних
$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Базу даних створено успішно";
} else {
  echo "Помилка створення бази даних: " . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

Примітка: Коли ви створюєте нову базу даних, ви повинні вказати лише перші три аргументи для об’єкта mysqli (ім’я сервера, ім’я користувача та пароль).

Порада: якщо вам потрібно використовувати певний порт, додайте порожній рядок для аргументу імені бази даних, як це: new mysqli("localhost", "username", "password", "", port)


Приклад (MySQLi Процедурний)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

// Створити підключення
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password);
// Перевірити підключення
if (!$conn) {
  die("Підключення не вдалося: " . mysqli_connect_error());
}

// Створити базу даних
$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if (mysqli_query($conn, $sql)) {
  echo "Базу даних створено успішно";
} else {
  echo "Помилка створення бази даних: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

Примітка: У наступному прикладі PDO створюється база даних під назвою "myDBPDO":

Приклад (PDO)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";

try {
  $conn = new PDO("mysql:host=$servername", $username, $password);
  // встановити режим помилки PDO у виняток
  $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
  $sql = "CREATE DATABASE myDBPDO";
  // використовуйте exec(), оскільки результати не повертаються
  $conn->exec($sql);
  echo "Базу даних створено успішно<br>";
} catch(PDOException $e) {
  echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}

$conn = null;
?>

Порада: Великою перевагою PDO є те, що він має клас винятків для обробки будь-яких проблем, які можуть виникнути під час запитів до нашої бази даних. Якщо в блоці try{ } виникає виняток, скрипт припиняє виконання та переходить безпосередньо до першого блоку catch(){ }. У блоці catch вище ми повторюємо інструкцію SQL і згенероване повідомлення про помилку.