НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Функції XML Парсера


PHP XML Парсер. Інтро

Функції XML дозволяють аналізувати, але не перевіряти документи XML.

XML — це формат даних для стандартизованого обміну структурованими документами. Більше інформації про XML можна знайти в Посібнику з XML на нашому сайті W3Schools українською.

Це розширення використовує парсер Expat XML.

Expat — це аналізатор (парсер) подій, він розглядає XML-документ як серію подій. Коли відбувається подія, для її обробки викликається визначена функція.

Expat є аналізатором, який не перевіряє, і ігнорує будь-які DTD, пов’язані з документом. Однак, якщо документ неправильно сформований, він завершиться повідомленням про помилку.

Оскільки це парсер, що базується на подіях і не перевіряє, Expat є швидким і добре підходить для вебдодатків.

Функції аналізатора XML дозволяють створювати аналізатори XML і визначати обробники подій XML.


Інсталяція

Функції XML є частиною ядра PHP. Для використання цих функцій не потрібна установка.


Функції аналізатора XML PHP

Функція Опис
utf8_decode() Декодує рядок UTF-8 до ISO-8859-1
utf8_encode() Кодує рядок ISO-8859-1 до UTF-8
xml_error_string() Повертає рядок помилки з аналізатора XML
xml_get_current_byte_index() Повертає поточний байтовий індекс із аналізатора XML
xml_get_current_column_number() Повертає поточний номер стовпця з аналізатора XML
xml_get_current_line_number() Повертає поточний номер рядка з аналізатора XML
xml_get_error_code() Повертає код помилки з аналізатора XML
xml_parse() Розбирає (парсить) XML-документ
xml_parse_into_struct() Розбирає XML-дані в масив
xml_parser_create_ns() Створює аналізатор XML із підтримкою простору імен
xml_parser_create() Створює аналізатор (парсер) XML
xml_parser_free() Звільняє аналізатор XML
xml_parser_get_option() Повертає параметри з аналізатора XML
xml_parser_set_option() Встановлює параметри в аналізаторі XML
xml_set_character_data_handler() Налаштовує обробник символьних даних для аналізатора XML
xml_set_default_handler() Встановлює обробник даних за умовчанням для аналізатора XML
xml_set_element_handler() Налаштовує обробники початкового та кінцевого елементів для аналізатора XML
xml_set_end_namespace_decl_handler() Налаштовує обробник оголошення кінцевого простору імен
xml_set_external_entity_ref_handler() Встановлює зовнішній обробник посилань на сутність для аналізатора XML
xml_set_notation_decl_handler() Налаштовує обробник декларації нотації для аналізатора XML
xml_set_object() Дозволяє використовувати аналізатор XML в об'єкті
xml_set_processing_instruction_handler() Налаштовує обробник інструкцій обробки
xml_set_start_namespace_decl_handler() Налаштовує обробник оголошення простору імен початку
xml_set_unparsed_entity_decl_handler() Встановлює функцію обробки для нерозібраних оголошень сутності

PHP Константи аналізатора XML

Константа
XML_ERROR_NONE (integer)
XML_ERROR_NO_MEMORY (integer)
XML_ERROR_SYNTAX (integer)
XML_ERROR_NO_ELEMENTS (integer)
XML_ERROR_INVALID_TOKEN (integer)
XML_ERROR_UNCLOSED_TOKEN (integer)
XML_ERROR_PARTIAL_CHAR (integer)
XML_ERROR_TAG_MISMATCH (integer)
XML_ERROR_DUPLICATE_ATTRIBUTE (integer)
XML_ERROR_JUNK_AFTER_DOC_ELEMENT (integer)
XML_ERROR_PARAM_ENTITY_REF (integer)
XML_ERROR_UNDEFINED_ENTITY (integer)
XML_ERROR_RECURSIVE_ENTITY_REF (integer)
XML_ERROR_ASYNC_ENTITY (integer)
XML_ERROR_BAD_CHAR_REF (integer)
XML_ERROR_BINARY_ENTITY_REF (integer)
XML_ERROR_ATTRIBUTE_EXTERNAL_ENTITY_REF (integer)
XML_ERROR_MISPLACED_XML_PI (integer)
XML_ERROR_UNKNOWN_ENCODING (integer)
XML_ERROR_INCORRECT_ENCODING (integer)
XML_ERROR_UNCLOSED_CDATA_SECTION (integer)
XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING (integer)
XML_OPTION_CASE_FOLDING (integer)
XML_OPTION_TARGET_ENCODING (integer)
XML_OPTION_SKIP_TAGSTART (integer)
XML_OPTION_SKIP_WHITE (integer)
XML_SAX_IMPL (string)