НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Функції Output Control


PHP Функції Output Control / Керування виведенням

PHP надає набір функцій, які контролюють, який вміст надсилається в браузер і коли. Це називається output control (керування виведенням).

Результати можуть надходити з будь-якого з наведених нижче джерел:

  • echo, print, printf, print_r... та інші подібні функції та інструкції
  • Повідомлення, попередження та помилки від PHP
  • Будь-який вміст за межами тегів <?php ?>

PHP і серверна частина, на якій він працює, можуть зберігати вихідні дані в буфері, перш ніж надсилати їх користувачеві.

Примітка. Функції керування виведенням можуть створювати будь-яку кількість вихідних буферів. Буфери виведення перехоплюють вихідні дані, надані програмою. Кожен новий вихідний буфер розміщується на вершині стека вихідних буферів, і будь-який вихід, який він надає, буде перехоплений буфером під ним. Функції керування виведенням обробляють лише найвищий буфер, тому найвищий буфер потрібно видалити, щоб контролювати буфери під ним.

Інсталяція

Функції керування виведенням PHP є частиною ядра PHP. Для використання цих функцій не потрібна установка.


Конфігурація середовища виконання

На поведінку функцій керування виведенням впливають налаштування у php.ini:

Назва За замовчуванням Опис Версія
output_buffering "0" За замовчуванням вмикає буферизацію виведення для всіх файлів PHP 4
output_handler NULL Встановити назву функції за замовчуванням, яка обробляє виведення усіх вихідних буферів 4
implicit_flush "0" Вмикає неявне змивання, яке надсилає вихідні дані безпосередньо до браузера під час кожної інструкції виведення 4
url_rewriter.tags "a=href,area=href, frame=src,form=,fieldset=" Вказує, які HTML-теги й атрибути можна змінити за допомогою переписувача URL-адрес (функція output_add_rewrite_var().) 4.3
url_rewriter.hosts Поточне значення $_SERVER['HTTP_HOST'] За замовчуванням перезапис URL-адрес виконується лише на власних URL-адресах сервера. Щоб дозволити перезапис URL-адрес інших вебсайтів, установіть тут імена хостів інших вебсайтів 7.1

PHP Функції Output Control / Керування виведенням

Метод Функція
flush() Намагається надіслати вміст із вихідного буфера системи до браузера
ob_clean() Видаляє весь вміст із самого верхнього вихідного буфера
ob_end_clean() Видаляє найвищий вихідний буфер і весь його вміст
ob_end_flush() Видаляє найвищий вихідний буфер і виводить його вміст
ob_flush() Виводить вміст самого верхнього вихідного буфера та очищає буфер
ob_get_clean() Повертає весь вміст самого верхнього вихідного буфера та очищає буфер
ob_get_contents() Повертає вміст самого верхнього вихідного буфера
ob_get_flush() Виводить і повертає вміст самого верхнього вихідного буфера, а потім видаляє буфер
ob_get_length() Повертає кількість байтів даних у самому верхньому вихідному буфері
ob_get_level() Повертає число, що вказує, скільки вихідних буферів знаходиться в стеку
ob_get_status() Повертає інформацію про вихідні буфери
ob_gzhandler() Використовується як функція зворотного виклику для ob_start() для стиснення вмісту буфера під час надсилання його в браузер
ob_implicit_flush() Вмикає або вимикає неявне змивання
ob_list_handlers() Повертає масив імен функцій зворотного виклику, які використовуються самим верхнім вихідним буфером
ob_start() Створює новий вихідний буфер і додає його на вершину стека
output_add_rewrite_var() Використовується для додавання параметрів рядка запиту до будь-якої URL-адреси у вихідних даних
output_reset_rewrite_vars() Видаляє всі змінні, додані output_add_rewrite_var()