НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP ЗмінніPHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP ЦиклиPHP Функції PHP МасивиPHP СуперглобалиPHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP МасивPHP КалендарPHP ДатаPHP КаталогPHP ПомилкаPHP ВинятокPHP Файлова системаPHP ФільтрPHP FTPPHP JSONPHP Ключові словаPHP LibxmlPHP ПоштаPHP МатематикаPHP РізнеPHP MySQLiPHP МережаPHP Output ControlPHP RegExPHP SimpleXMLPHP Потік PHP РядокPHP Обробка зміннихPHP XML ПарсерPHP ZipPHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Форми - Перевірка E-mail та URL


У цьому розділі показано, як перевірити імена, електронні адреси та URL-адреси.


PHP - Перевірка імені

Наведений нижче код показує простий спосіб перевірити, чи поле імені містить лише літери, тире, апостроф і пробіли. Якщо значення поля імені недійсне, збережіть повідомлення про помилку:

$name = test_input($_POST["name"]);
if (!preg_match("/^[a-zA-Z-' ]*$/",$name)) {
  $nameErr = "Дозволені лише літери та пробіли";
}

Функція preg_match() шукає в рядку шаблон, повертаючи true, якщо шаблон існує, і false в іншому випадку.


PHP - Перевірка E-mail

Найпростіший і найбезпечніший спосіб перевірити, чи адреса електронної пошти правильно сформована, — це використати PHP функцію filter_var().

У наведеному нижче коді, якщо адреса електронної пошти неправильно сформована, збережіть повідомлення про помилку:

$email = test_input($_POST["email"]);
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
  $emailErr = "Недійсний формат електронної пошти";
}

PHP - Перевірка URL

Наведений нижче код показує спосіб перевірки правильності синтаксису URL-адреси (цей регулярний вираз також допускає тире в URL-адресі). Якщо синтаксис URL-адреси недійсний, збережіть повідомлення про помилку:

$website = test_input($_POST["website"]);
if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) {
  $websiteErr = "Недійсний URL";
}

PHP - Перевірити Ім’я, E-mail та URL

Тепер весь скрипт виглядає так:

Приклад

<?php
// визначте змінні та встановіть порожні значення
$nameErr = $emailErr = $genderErr = $websiteErr = "";
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  if (empty($_POST["name"])) {
    $nameErr = "Імя обов’язкове";
  } else {
    $name = test_input($_POST["name"]);
    // перевірте, чи ім’я містить лише літери та пробіли
    if (!preg_match("/^[a-zA-Z-' ]*$/",$name)) {
      $nameErr = "Дозволені лише літери та пробіли";
    }
  }

  if (empty($_POST["email"])) {
    $emailErr = "Email обов’язковий";
  } else {
    $email = test_input($_POST["email"]);
    // перевірте, чи правильна адреса електронної пошти
    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
      $emailErr = "Недійсний формат електронної пошти";
    }
  }

  if (empty($_POST["website"])) {
    $website = "";
  } else {
    $website = test_input($_POST["website"]);
    // перевірте, чи дійсний синтаксис URL-адреси (цей регулярний вираз також допускає тире в URL-адресі)
    if (!preg_match("/\b(?:(?:https?|ftp):\/\/|www\.)[-a-z0-9+&@#\/%?=~_|!:,.;]*[-a-z0-9+&@#\/%=~_|]/i",$website)) {
      $websiteErr = "Недійсний URL";
    }
  }

  if (empty($_POST["comment"])) {
    $comment = "";
  } else {
    $comment = test_input($_POST["comment"]);
  }

  if (empty($_POST["gender"])) {
    $genderErr = "Стать обов’язкова";
  } else {
    $gender = test_input($_POST["gender"]);
  }
}
?>
Виконати приклад »

Наступним кроком є показати, як запобігти спорожненню формою всіх полів введення, коли користувач надсилає форму.