НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Інструкції if...else...elseif


Умовні інструкції (оператори) використовуються для виконання різних дій на основі різних умов.


PHP Умовні інструкції

Дуже часто, коли ви пишете код, ви хочете виконувати різні дії для різних умов. Для цього можна використовувати умовні інструкції у своєму коді.

У PHP є такі умовні інструкції:

  • if - виконує деякий код, якщо одна умова true
  • if...else - виконує деякий код, якщо умова true, і інший код, якщо ця умова false
  • if...elseif...else - виконує різні коди для більш ніж двох умов
  • switch - вибирає один із багатьох блоків коду для виконання

PHP - Інструкція if

Інструкція if виконує деякий код, якщо одна з умов є true.

Синтаксис

if (умова) {
  код, який буде виконано, якщо умова true
;
}

Приклад

Вивести "Have a good day!" якщо поточний час (ГОДИНА) менше, ніж 20:

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
  echo "Have a good day!";
}
?>
Спробуйте самі »

PHP - Інструкція if...else

Інструкція if...else виконує деякий код, якщо умова true, та інший код, якщо ця умова false.

Синтаксис

if (умова) {
  код, який буде виконано, якщо умова true;
} else {
  код, який буде виконано, якщо умова false;
}

Приклад

Вивести "Have a good day!" якщо поточний час менше, ніж 20, та "Have a good night!", якщо інакше:

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
  echo "Have a good day!";
} else {
  echo "Have a good night!";
}
?>
Спробуйте самі »

PHP - Інструкція if...elseif...else

Інструкція if...elseif...else виконує різні коди для більш ніж двох умов.

Синтаксис

if (умова) {
  код, який буде виконано, якщо ця умова true;
} elseif (умова) {
  код, який буде виконано, якщо перша умова false, а ця умова true;
} else {
  код, який буде виконано, якщо всі умови false;
}

Приклад

Вивести "Have a good morning!" якщо поточний час менше, ніж 10, та "Have a good day!", якщо поточний час менше, ніж 20. Інакше вивести "Have a good night!":

<?php
$t = date("H");

if ($t < "10") {
  echo "Have a good morning!";
} elseif ($t < "20") {
  echo "Have a good day!";
} else {
  echo "Have a good night!";
}
?>
Спробуйте самі »

PHP - Інструкція switch

Інструкцію switch буде пояснено в наступному розділі.


PHP Вправи

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Вивести "Hello World", якщо $a більше, ніж $b.

$a = 50;
$b = 10;
  >  {
echo "Hello World";
}