НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP ООП - Трейти (ознаки)


PHP - Що таке трейти (ознаки)?

PHP підтримує лише одиночне успадкування: дочірній клас може успадковувати лише одного єдиного батьківського класу.

Отже, що, якщо класу потрібно успадкувати декілька поведінок? Особливості ООП вирішують цю проблему.

Трейти використовуються для оголошення методів, які можна використовувати в кількох класах. Трейти можуть мати методи та абстрактні методи, які можна використовувати в кількох класах, і методи можуть мати будь-який модифікатор доступу (публічний, приватний або захищений).

Трейти оголошуються за допомогою ключового слова trait:

Синтаксис

<?php
trait TraitName {
  // якийсь код...
}
?>

Щоб використовувати трейти в класі, використовуйте ключове слово use:

Синтаксис

<?php
class MyClass {
  use TraitName;
}
?>

Давайте розглянемо приклад:

Приклад

<?php
trait message1 {
public function msg1() {
    echo "ООП - це файно! ";
  }
}

class Welcome {
  use message1;
}

$obj = new Welcome();
$obj->msg1();
?>
Спробуйте самі »

Пояснення прикладу

Тут ми оголошуємо один трейт: message1. Потім ми створюємо клас: Welcome. Клас використовує трейт, і всі методи в цьому трейті будуть доступні в класі.

Якщо інші класи потребують використання функції msg1(), просто використовуйте властивість message1 у цих класах. Це зменшує дублювання коду, оскільки немає потреби повторно оголошувати той самий метод знову і знову.


PHP - Використання кількох трейтів

Давайте розглянемо інший приклад:

Приклад

<?php
trait message1 {
  public function msg1() {
    echo "ООП - це файно! ";
  }
}

trait message2 {
  public function msg2() {
    echo "ООП зменшує дублювання коду!";
  }
}

class Welcome {
  use message1;
}

class Welcome2 {
  use message1, message2;
}

$obj = new Welcome();
$obj->msg1();
echo "<br>";

$obj2 = new Welcome2();
$obj2->msg1();
$obj2->msg2();
?>
Спробуйте самі »

Пояснення прикладу

Тут ми оголошуємо дві властивості: message1 і message2. Потім ми створюємо два класи: Welcome і Welcome2. Перший клас (Welcome) використовує трейт message1, а другий клас (Welcome2) використовує властивості message1 і message2 (кілька трейтів розділяються комою).