НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP XML DOM Парсер


Вбудований аналізатор DOM дозволяє обробляти XML-документи в PHP.


XML DOM Парсер

Синтаксичний аналізатор DOM є деревоподібним аналізатором.

Погляньте на наступну частину документа XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<from>Jani</from>

DOM розглядає XML вище як структуру дерева:

  • Рівень 1: XML документ
  • Рівень 2: Кореневий елемент: <from>
  • Рівень 3: Текстовий елемент: "Jani"

Інсталяція

Функції аналізатора DOM є частиною ядра PHP. Для використання цих функцій не потрібна установка.


XML файл

XML файл нижче ("note.xml") буде використовуватись в цьому прикладі:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

Завантаження та виведення XML

Ми хочемо ініціалізувати XML парсер, завантажити xml, та вивести його:

<?php
$xmlDoc = new DOMDocument();
$xmlDoc->load("note.xml");

print $xmlDoc->saveXML();
?>

Виведення коду вище буде:

Tove Jani Reminder Don't forget me this weekend!

Якщо вибрати "View source" ("Переглянути джерело") у вікні браузера ви побачите наступний HTML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>

У прикладі вище створюється об’єкт DOMDocument і завантажується XML із "note.xml" у нього.

Потім функція saveXML() поміщає внутрішній XML-документ у рядок, щоб ми могли вивести його.


Перегляд XML

Ми хочемо ініціалізувати аналізатор XML, завантажити XML і перебрати всі елементи <note> елемента:

<?php
$xmlDoc = new DOMDocument();
$xmlDoc->load("note.xml");

$x = $xmlDoc->documentElement;
foreach ($x->childNodes AS $item) {
  print $item->nodeName . " = " . $item->nodeValue . "<br>";
}
?>

Виведення коду вище буде:

#text =
to = Tove
#text =
from = Jani
#text =
heading = Reminder
#text =
body = Don't forget me this weekend!
#text =

У прикладі вище ви бачите, що між кожним елементом є порожні текстові вузли.

Коли XML генерується, він часто містить пробіли між вузлами. Синтаксичний аналізатор XML DOM розглядає їх як звичайні елементи, і якщо ви про них не знаєте, вони іноді викликають проблеми.


Якщо ви хочете дізнатися більше про XML DOM, відвідайте XML Підручник на нашому сайті W3Schools українською.