НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Cookie / Куки


Що таке cookie / куки?

Файли cookie / куки часто використовуються для ідентифікації користувача. Файл cookie — це невеликий файл, який сервер вбудовує на комп’ютер користувача. Кожного разу, коли той самий комп’ютер запитує сторінку з браузером, він також надсилає файл cookie. За допомогою PHP ви можете як створювати, так і отримувати значення файлів cookie.


Створення файлів cookie за допомогою PHP

Файл cookie створюється за допомогою функції setcookie().

Синтаксис

setcookie(name, value, expire, path, domain, secure, httponly);

Потрібний лише обов’язковий параметр name. Усі інші параметри є необов’язковими.


PHP створити/отримати файл cookie

У наступному прикладі створюється файл cookie з назвою "user" зі значенням "John Doe". Термін дії файлу cookie закінчиться через 30 днів (86400 * 30). "/" означає, що файл cookie доступний на всьому вебсайті (в іншому випадку виберіть бажаний каталог).

Потім ми отримуємо значення файлу cookie "user" (за допомогою глобальної змінної $_COOKIE). Ми також використовуємо функцію isset(), щоб дізнатися, чи встановлено файл cookie:

Приклад

<?php
$cookie_name = "user";
$cookie_value = "John Doe";
setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() + (86400 * 30), "/"); // 86400 = 1 day
?>
<html>
<body>

<?php
if(!isset($_COOKIE[$cookie_name])) {
  echo "Cookie named '" . $cookie_name . "' is not set!";
} else {
  echo "Cookie '" . $cookie_name . "' is set!<br>";
  echo "Value is: " . $_COOKIE[$cookie_name];
}
?>

</body>
</html>

Примітка: Функція setcookie() має з’являтися ПЕРЕД <html> тегом.

Примітка: Значення файлу cookie автоматично кодується URL-адресою під час надсилання файлу cookie та автоматично декодується після отримання (щоб запобігти кодуванню URL-адреси, використовуйте натомість setrawcookie()).


Змінити значення файлу cookie

Щоб змінити файл cookie, просто встановіть (знову) файл cookie за допомогою функції setcookie():

Приклад

<?php
$cookie_name = "user";
$cookie_value = "Alex Porter";
setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() + (86400 * 30), "/");
?>
<html>
<body>

<?php
if(!isset($_COOKIE[$cookie_name])) {
  echo "Cookie named '" . $cookie_name . "' is not set!";
} else {
  echo "Cookie '" . $cookie_name . "' is set!<br>";
  echo "Value is: " . $_COOKIE[$cookie_name];
}
?>

</body>
</html>

Видалити файл cookie

Щоб видалити файл cookie, скористайтеся функцією setcookie() із минулим терміном дії:

Приклад

<?php
// встановити термін придатності одну годину тому
setcookie("user", "", time() - 3600);
?>
<html>
<body>

<?php
echo "Cookie 'user' видалено.";
?>

</body>
</html>

Перевірте, чи ввімкнено файли cookie

У наступному прикладі створюється невеликий скрипт, який перевіряє, чи ввімкнено файли cookie. Спочатку спробуйте створити тестовий файл cookie за допомогою функції setcookie(), а потім підрахувати змінну масиву $_COOKIE:

Приклад

<?php
setcookie("test_cookie", "test", time() + 3600, '/');
?>
<html>
<body>

<?php
if(count($_COOKIE) > 0) {
  echo "Файли cookie ввімкнено.";
} else {
  echo "Файли cookie вимкнено.";
}
?>

</body>
</html>

Повний довідник з мережі PHP

Щоб отримати повний довідник мережевих функцій, перейдіть до нашого повного Довідника мережі PHP.


PHP Вправи

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Створіть файл cookie під назвою "username".

("username", "John", time() + (86400 * 30), "/");