НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP та JSON


Що таке JSON?

JSON розшифровується як JavaScript Object Notation (нотація об’єктів JavaScript) і є синтаксисом для зберігання та обміну даними.

Оскільки формат JSON є текстовим форматом, його можна легко надсилати на сервер і з нього, а також використовувати як формат даних будь-якою мовою програмування.


PHP та JSON

PHP має деякі вбудовані функції для обробки JSON.

Спочатку ми розглянемо наступні дві функції:

  • json_encode()
  • json_decode()

PHP - json_encode()

Функція json_encode() використовується для кодування значення у формат JSON.

Приклад

У цьому прикладі показано, як закодувати асоціативний масив в об’єкт JSON:

<?php
$age = array("Peter"=>35, "Ben"=>37, "Joe"=>43);

echo json_encode($age);
?>
Виконати приклад »

Приклад

У цьому прикладі показано, як закодувати індексований масив у масив JSON:

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");

echo json_encode($cars);
?>
Виконати приклад »

PHP - json_decode()

Функція json_decode() використовується для декодування об’єкта JSON у об’єкт PHP або асоціативний масив.

Приклад

У цьому прикладі дані JSON декодуються в об’єкт PHP:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

var_dump(json_decode($jsonobj));
?>
Виконати приклад »

Функція json_decode() за умовчанням повертає об’єкт. Функція json_decode() має другий параметр, і коли встановлено значення true, об’єкти JSON декодуються в асоціативні масиви.

Приклад

У цьому прикладі дані JSON декодуються в асоціативний масив PHP:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

var_dump(json_decode($jsonobj, true));
?>
Виконати приклад »

PHP - Доступ до декодованих значень

Ось два приклади того, як отримати доступ до декодованих значень з об’єкта та з асоціативного масиву:

Приклад

У цьому прикладі показано, як отримати доступ до значень з об’єкта PHP:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$obj = json_decode($jsonobj);

echo $obj->Peter;
echo $obj->Ben;
echo $obj->Joe;
?>
Виконати приклад »

Приклад

У цьому прикладі показано, як отримати доступ до значень з асоціативного масиву PHP:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$arr = json_decode($jsonobj, true);

echo $arr["Peter"];
echo $arr["Ben"];
echo $arr["Joe"];
?>
Виконати приклад »

PHP - Перегляд значень у циклі

Ви також можете перебирати значення за допомогою циклу foreach():

Приклад

У цьому прикладі показано, як перебирати значення об’єкта PHP:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$obj = json_decode($jsonobj);

foreach($obj as $key => $value) {
  echo $key . " => " . $value . "<br>";
}
?>
Виконати приклад »

Приклад

У цьому прикладі показано, як перебирати значення асоціативного масиву PHP:

<?php
$jsonobj = '{"Peter":35,"Ben":37,"Joe":43}';

$arr = json_decode($jsonobj, true);

foreach($arr as $key => $value) {
  echo $key . " => " . $value . "<br>";
}
?>
Виконати приклад »