НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Багатовимірні масиви


На попередніх сторінках ми описали масиви, які являють собою єдиний список пар ключ/значення.

Однак іноді потрібно зберігати значення з кількома ключами. Для цього у нас є багатовимірні масиви.


PHP - Багатовимірні масиви

Багатовимірний масив – це масив, що містить один або більше масивів.

PHP підтримує багатовимірні масиви, які мають два, три, чотири, п’ять або більше рівнів. Однак більшості людей важко керувати масивами глибиною понад три рівні.

Розмірність масиву вказує на кількість індексів, необхідних для вибору елемента.

  • Для двовимірного масиву для вибору елемента потрібні два індекси
  • Для тривимірного масиву для вибору елемента потрібні три індекси

PHP - Двовимірні масиви

Двовимірний масив – це масив масивів (тривимірний масив – це масив масивів масивів).

По-перше, подивіться на наступну таблицю:

Назва Запас Продано
Volvo 22 18
BMW 15 13
Saab 5 2
Land Rover 17 15

Ми можемо зберігати дані з таблиці вище у двовимірному масиві, ось так:

$cars = array (
  array("Volvo",22,18),
  array("BMW",15,13),
  array("Saab",5,2),
  array("Land Rover",17,15)
);

Тепер двовимірний масив $cars містить чотири масиви та має два індекси: рядок і стовпець.

Щоб отримати доступ до елементів масиву $cars, ми повинні вказати на два індекси (рядок і стовпець):

Приклад

<?php
echo $cars[0][0].": In stock: ".$cars[0][1].", sold: ".$cars[0][2].".<br>";
echo $cars[1][0].": In stock: ".$cars[1][1].", sold: ".$cars[1][2].".<br>";
echo $cars[2][0].": In stock: ".$cars[2][1].", sold: ".$cars[2][2].".<br>";
echo $cars[3][0].": In stock: ".$cars[3][1].", sold: ".$cars[3][2].".<br>";
?>
Спробуйте самі »

Ми також можемо помістити цикл for в інший цикл for, щоб отримати елементи масиву $cars (нам ще потрібно вказати на два індекси):

Приклад

<?php
for ($row = 0; $row < 4; $row++) {
  echo "<p><b>Row number $row</b></p>";
  echo "<ul>";
  for ($col = 0; $col < 3; $col++) {
    echo "<li>".$cars[$row][$col]."</li>";
  }
  echo "</ul>";
}
?>
Спробуйте самі »

Повний довідник PHP Масиву

Щоб отримати повну довідкову інформацію про всі функції масиву, перейдіть до повного Довідника PHP Масиву на нашому сайті W3Schools українською.

Довідник містить короткий опис і приклади використання для кожної функції!