НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Рядки


Рядок — це послідовність символів, наприклад "Hello world!".


PHP Рядкові функції

У цьому розділі ми розглянемо деякі функції, які часто використовуються для роботи з рядками.


strlen() - Повертає довжину рядка

PHP функція strlen() повертає довжину рядка.

Приклад

Повертає довжину рядка "Hello world!":

<?php
echo strlen("Hello world!"); // виведе 12
?>
Спробуйте самі »

str_word_count() - Підрахунок слів у рядку

PHP функція str_word_count() підраховує кількість слів у рядку.

Приклад

Підрахуйте кількість слів у рядку "Hello world!":

<?php
echo str_word_count("Hello world!"); // виведе 2
?>
Спробуйте самі »

strrev() - Перевернути рядок

PHP функція strrev() перевертає рядок.

Приклад

Переверніть рядок "Hello world!":

<?php
echo strrev("Hello world!"); // виведе !dlrow olleH
?>
Спробуйте самі »

strpos() - Пошук тексту в рядку

PHP функція strpos() шукає певний текст у рядку. Якщо збіг знайдено, функція повертає позицію символу першого збігу. Якщо відповідності не знайдено, повернеться FALSE.

Приклад

Знайдіть текст "world" в рядку "Hello world!":

<?php
echo strpos("Hello world!", "world"); // виведе 6
?>
Спробуйте самі »

Порада: Позиція першого символу в рядку – 0 (а не 1).


str_replace() - Заміна тексту в рядку

PHP функція str_replace() замінює деякі символи деякими іншими символами в рядку.

Приклад

Замініть текст "world" на "Dolly":

<?php
echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // виведе Hello Dolly!
?>
Спробуйте самі »

Повний довідник PHP Рядок

Щоб отримати повну довідку про всі рядкові функції, перейдіть до повного Довідника PHP Рядок на нашому сайті W3Schools українською.

Довідник PHP Рядок містить опис і приклад використання для кожної функції!


PHP Вправи

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Отримайте довжину рядка "Hello World!".

echo ("Hello World!");