НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP SimpleXML - Отримати Вузол/Атрибут значення


SimpleXML це розширення PHP, яке дозволяє нам легко маніпулювати та отримувати дані XML.


PHP SimpleXML - Отримати значення вузла

Отримайте значення вузла з файлу "note.xml":

Приклад

<?php
$xml=simplexml_load_file("note.xml") or die("Error: Неможливо створити об’єкт");
echo $xml->to . "<br>";
echo $xml->from . "<br>";
echo $xml->heading . "<br>";
echo $xml->body;
?>
Виконати приклад »

Виведення коду вище буде:

Tove
Jani
Reminder
Не забудь поцілувати мене в ці вихідні!

Інший XML файл

Припустімо, що у нас є файл XML під назвою "books.xml", який виглядає так:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<bookstore>
  <book category="COOKING">
    <title lang="en">Everyday Italian</title>
    <author>Giada De Laurentiis</author>
    <year>2005</year>
    <price>30.00</price>
  </book>
  <book category="CHILDREN">
    <title lang="en">Harry Potter</title>
    <author>J K. Rowling</author>
    <year>2005</year>
    <price>29.99</price>
  </book>
  <book category="WEB">
    <title lang="en-us">XQuery Kick Start</title>
    <author>James McGovern</author>
    <year>2003</year>
    <price>49.99</price>
  </book>
  <book category="WEB">
    <title lang="en-us">Learning XML</title>
    <author>Erik T. Ray</author>
    <year>2003</year>
    <price>39.95</price>
  </book>
</bookstore>

PHP SimpleXML - Отримати значення вузлів конкретних елементів

У наступному прикладі отримується значення вузла елемента <title> у першому та другому елементі <book> в файлі "books.xml":

Приклад

<?php
$xml=simplexml_load_file("books.xml") or die("Error: Неможливо створити об’єкт");
echo $xml->book[0]->title . "<br>";
echo $xml->book[1]->title;
?>
Виконати приклад »

Виведення коду вище буде:

Everyday Italian
Harry Potter

PHP SimpleXML - Отримати значення вузла - цикл

У наступному прикладі циклічно переглядає усі елементи <book> у "books.xml" і отримує значення вузла елементів <title>, <author>, <year> та <price>:

Приклад

<?php
$xml=simplexml_load_file("books.xml") or die("Error: Неможливо створити об’єкт");
foreach($xml->children() as $books) {
  echo $books->title . ", ";
  echo $books->author . ", ";
  echo $books->year . ", ";
  echo $books->price . "<br>";
}
?>
Виконати приклад »

Виведення коду вище буде:

Everyday Italian, Giada De Laurentiis, 2005, 30.00
Harry Potter, J K. Rowling, 2005, 29.99
XQuery Kick Start, James McGovern, 2003, 49.99
Learning XML, Erik T. Ray, 2003, 39.95

PHP SimpleXML - Отримати значення атрибутів

У наступному прикладі отримується значення атрибута "category" першого елемента <book> і значення атрибута "lang" елемента <title> у другому елементі <book>:

Приклад

<?php
$xml=simplexml_load_file("books.xml") or die("Error: Неможливо створити об’єкт");
echo $xml->book[0]['category'] . "<br>";
echo $xml->book[1]->title['lang'];
?>
Виконати приклад »

Виведення коду вище буде:

COOKING
en

PHP SimpleXML - Отримати значення атрибутів – цикл

Наведений нижче приклад отримує значення атрибутів елементів <title> у файлі "books.xml":

Приклад

<?php
$xml=simplexml_load_file("books.xml") or die("Error: Неможливо створити об’єкт");
foreach($xml->children() as $books) {
  echo $books->title['lang'];
  echo "<br>";
}
?>
Виконати приклад »

Виведення коду вище буде:

en
en
en-us
en-us

Більше про PHP SimpleXML

Для отримання більшої інформації про PHP SimpleXML функції, відвідайте PHP SimpleXML Довідник на нашому сайті W3Schools українською.