НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP JSON Функції


PHP JSON Інтро

Розширення JSON реалізує формат обміну даними JavaScript Object Notation.

У PHP 5 декодування виконується парсером на основі JSON_checker Дугласа Крокфорда.

PHP 7 має новий удосконалений аналізатор, спеціально написаний для PHP і ліцензований згідно з ліцензією PHP.


Інсталяція

Починаючи з PHP 5.2.0, функції JSON увімкнено за умовчанням. Для використання цих функцій не потрібна установка.


Функції PHP JSON

Функція Опис
json_decode() Декодує рядок JSON
json_encode() Закодує значення у форматі JSON
json_last_error() Повертає останню помилку
json_last_error_msg() Повертає рядок помилки останнього виклику json_encode() або json_decode()

PHP Попередньо визначені константи JSON

Константи Тип Опис
JSON_ERROR_NONE Integer Жодної помилки не сталося
JSON_ERROR_DEPTH Integer Перевищено максимальну глибину стека
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH Integer Недійсний/деформований JSON
JSON_ERROR_CTRL_CHAR Integer Помилка контрольного символу
JSON_ERROR_SYNTAX Integer Синтаксична помилка
JSON_ERROR_UTF8 Integer Неправильний формат символів UTF-8. PHP 5.3
JSON_ERROR_RECURSION Integer Недійсні рекурсивні посилальні значення. PHP 5.5
JSON_ERROR_INF_OR_NAN Integer Недійсні значення NAN або INF. PHP 5.5
JSON_ERROR_UNSUPPORTED_TYPE Integer Недійсний тип. PHP 5.5
JSON_ERROR_INVALID_PROPERTY_NAME Integer Недійсна назва властивості. PHP 7.0
JSON_ERROR_UTF16 Integer Неправильний формат символів UTF-16. PHP 7.0
JSON_BIGINT_AS_STRING Integer  
JSON_OBJECT_AS_ARRAY Integer  
JSON_HEX_TAG Integer  
JSON_HEX_AMP Integer  
JSON_HEX_APOS Integer  
JSON_HEX_QUOT Integer  
JSON_FORCE_OBJECT Integer  
JSON_NUMERIC_CHECK Integer  
JSON_PRETTY_PRINT Integer  
JSON_UNESCAPED_SLASHES Integer  
JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR Integer  
JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION Integer  
JSON_UNESCAPED_LINE_TERMINATORS Integer  
JSON_INVALID_UTF8_IGNORE Integer  
JSON_INVALID_UTF8_SUBSTITUTE Integer  
JSON_THROWN_ON_ERROR Integer