НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP ООП - Статичні властивості


PHP - Статичні властивості

Статичні властивості можна викликати безпосередньо - без створення екземпляра класу.

Статичні властивості оголошуються за допомогою ключового слова static:

Синтаксис

<?php
class ClassName {
  public static $staticProp = "W3Schools";
}
?>

Щоб отримати доступ до статичної властивості, використовуйте назву класу, подвійну двокрапку (::) і назву властивості:

Синтаксис

ClassName::$staticProp;

Давайте розглянемо приклад:

Приклад

<?php
class pi {
  public static $value = 3.14159;
}

// Отримати статичну властивість
echo pi::$value;
?>
Спробуйте самі »

Пояснення приклад

Тут ми оголошуємо статичну властивість: $value. Потім ми повторюємо значення властивості static, використовуючи назву класу, подвійну двокрапку (::) і назву властивості (без попереднього створення класу).


PHP - Більше прикладів статичних властивостей

Клас може мати як статичні, так і нестатичні властивості. Статичну властивість можна отримати з методу того самого класу за допомогою ключового слова self і подвійної двокрапки (::):

Приклад

<?php
class pi {
  public static $value=3.14159;
  public function staticValue() {
    return self::$value;
  }
}

$pi = new pi();
echo $pi->staticValue();
?>
Спробуйте самі »

Щоб викликати статичну властивість із дочірнього класу, використовуйте ключове слово parent у дочірньому класі:

Приклад

<?php
class pi {
  public static $value=3.14159;
}

class x extends pi {
  public function xStatic() {
    return parent::$value;
  }
}

// Отримати значення статичної властивості безпосередньо через дочірній клас
echo x::$value;

// або отримати значення властивості static за допомогою методу xStatic()
$x = new x();
echo $x->xStatic();
?>
Спробуйте самі »