НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Установка PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

Place for your advertisement!
PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Інструкції echo та print


У PHP є два основних способи отримати вихідні дані: echo та print.

У цьому посібнику ми використовуємо echo або print майже в кожному прикладі. Отже, цей розділ містить трохи більше інформації про ці дві інструкції виведення.


PHP Інструкції echo та print

PHP інструкціїecho та print більш-менш однакові. Вони обидві використовуються для виведення даних на екран.

Відмінності невеликі:

  • echo не повертає значення, тоді як print повертає значення 1, тому він може використовуватися у виразах;
  • echo може приймати кілька параметрів (хоча таке використання зустрічається рідко), тоді як print може приймати один аргумент;
  • echo трохи швидше, ніж print.

PHP Інструкція echo

Інструкцію echo можна використовувати з дужками або без дужок: echo або echo().

Відображення тексту

У наступному прикладі показано, як вивести текст за допомогою команди echo (зверніть увагу, що текст може містити розмітку HTML):

Приклад

<?php
echo "<h2>PHP мені подобається!</h2>";
echo "Hello world!<br>";
echo "Я збираюся вивчати PHP!<br>";
echo "Цей ", "рядок ", "було ", "зроблено ", "з кількома параметрами.";
?>
Спробуйте самі »

Відображення змінних

У наступному прикладі показано, як вивести текст і змінні за допомогою інструкції echo:

Приклад

<?php
$txt1 = "Вивчайте PHP";
$txt2 = "W3SchoolsUA";
$x = 5;
$y = 4;

echo "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
echo "Вивчайте PHP на " . $txt2 . "<br>";
echo $x + $y;
?>
Спробуйте самі »

PHP Інструкція print

Інструкцію print можна використовувати з дужками або без них: print або print().

Відображення тексту

У наступному прикладі показано, як вивести текст за допомогою команди print (зверніть увагу, що текст може містити розмітку HTML):

Приклад

<?php
print "<h2>PHP мені подобається!</h2>";
print "Hello world!<br>";
print "Я збираюся вивчати PHP!";
?>
Спробуйте самі »

Відображення змінних

У наступному прикладі показано, як вивести текст і змінні за допомогою інструкції print:

Приклад

<?php
$txt1 = "Вивчити PHP";
$txt2 = "W3SchoolsUA";
$x = 5;
$y = 4;

print "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
print "Вивчити PHP на " . $txt2 . "<br>";
print $x + $y;
?>
Спробуйте самі »