НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Цикл for


Цикл for - циклічне проходження блоку коду задану кількість разів.


PHP Цикл for

Цикл for використовується, коли ви заздалегідь знаєте, скільки разів має виконуватися скрипт.

Синтаксис

for (init counter; test counter; increment counter) {
  код, який буде виконуватися для кожної ітерації;
}

Параметри:

  • init counter: Ініціалізація значення лічильника циклу
  • test counter: Оцінюється для кожної ітерації циклу. Якщо воно оцінюється як TRUE, цикл продовжується. Якщо воно має значення FALSE, цикл завершується.
  • increment counter: Збільшує значення лічильника циклу

Приклади

Наведений нижче приклад відображає числа від 0 до 10:

Приклад

<?php
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
  echo "Число: $x <br>";
}
?>
Спробуйте самі »

Пояснення прикладу

  • $x = 0; - Ініціалізуйте лічильник циклу ($x) і встановіть початкове значення 0
  • $x <= 10; - Продовжуйте цикл, доки $x менше або дорівнює 10
  • $x++ - Збільшуйте значення лічильника циклу на 1 для кожної ітерації

Цей приклад рахує до 100 десятками:

Приклад

<?php
for ($x = 0; $x <= 100; $x+=10) {
  echo "Число: $x <br>";
}
?>
Спробуйте самі »

Пояснення прикладу

  • $x = 0; - Ініціалізуйте лічильник циклу ($x) і встановіть початкове значення 0
  • $x <= 100; - Продовжуйте цикл, поки $x менше або дорівнює 100
  • $x+=10 - Збільшуйте значення лічильника циклу на 10 для кожної ітерації

PHP Вправи

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Створіть цикл від 0 до 9.

 ($i = 0; $i < 10; ) {
echo $i;
}